Nieuw op WILMA

Voor het publiceren van nieuwe content wordt gebruik gemaakt van een agile way of working. In 2020 is het framework opgezet voor de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie., in 2021 wordt dit framework verder gevuld. Hierbij werken we kort cyclisch in sprints van vier weken.

Onderstaande tabel toont een overzicht van de nieuwe content per sprint die op WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online is gepubliceerd.

Onderwerp Toevoeging Sprint Periode
Thema Waterketen Grondslagenlaag waterketen; Fysieke proces van de afvalwaterketen 9 December 2021
Thema Watersystemen Applicatielaag watersystemen; Applicatiefuncties watersystemen 9 December 2021
Thema Waterveiligheid Applicatielaag Waterveiligheid; Applicatiefuncties waterveiligheid 9 December 2021
Instrumenten WILMA Webinars; webinar WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. en Informatieveiligheid 8 November 2021
Menustructuur Nieuwe menustructuur 8 November 2021
Architectuur Bedrijfsarchitectuur; bedrijfsobjecten 7 Oktober 2021
Thema Gegevensmanagement PDCA-cyclus 7 Oktober 2021
Instrumenten Stijlgids 7 Oktober 2021
Instrumenten WILMA Webinars; webinar WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. en Datakwaliteit 7 Oktober 2021
Instrumenten WILMA kennismodel 7 Oktober 2021
Instrumenten Architectuurvolwassenheid 4+5 Juli + augustus 2021
Over WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Wat is WILMA; Good governance 4 Juli 2021
Thema Informatieveiligheid Netwerklaag_Informatieveiligheid, architectuurplaten KA en PA; Best practice informatieveiligheid - Casus beveiligingscamera's 4 Juli 2021
Grondslagenlaag Informatieveiligheid; Definitie informatiebeveiligingInformatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken. 4 Juli 2021
Organisatorische laag Informatieveiligheid; Inkoop en contractmanagement, Kantoorautomatisering (KA), Controle en verantwoording Informatieveiligheid, Monitoring en logging, Naleving Informatieveiligheid 4 Juli 2021
Thema Watersystemen Organisatorische laag Watersystemen; Rollen, taken en verantwoordelijkheden. Aanvullingen 4 Juli 2021
Informatielaag watersystemen; Bedrijfsobjecten 4 Juli 2021
Thema Waterveiligheid Organisatorische laag Waterveiligheid; Rollen, taken en verantwoordelijkheden 4 Juli 2021
Informatielaag waterveiligheid; Bedrijfsobjecten 4 Juli 2021
Architectuur Bedrijfsarchitectuur; Bedrijfsfuncties en Bedrijfssubfuncties; onderdelen Gegevensmanagement, Ondersteunende subfuncties en Besturende Subfuncties. Nadere toelichting toevoeging bedrijfsfuncties en bedrijfssubfuncties 2 Mei 2021
Architectuur Userstories en producten WILMA architectuur 2 Mei 2021
Over WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Roadmap WILMA 2021 2 Mei 2021
Over WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Matrix Userstories met producten 2 Mei 2021
Mijn WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Mijn WILMA; voor elke persona producten toegevoegd aan de userstories 2 Mei 2021
Thema Omgevingswet Producten toegevoegd aan de userstories bij Omgevingswet 2 Mei 2021
Thema Gegevensmanagement Rollen, taken en verantwoordelijkheden; nieuwe rollen toegevoegd 2 Mei 2021
Producten toegevoegd aan de userstories bij Gegevensmanagement 2 Mei 2021
Thema Informatieveiligheid Organisatielaag_Informatieveiligheid; opbouw met PDCA 2 Mei 2021
Netwerklaag_Informatieveiligheid; architectuur Kantoorautomatisering (KA) en Procesautomatisering (PA) 2 Mei 2021
Producten toegevoegd aan de userstories bij Informatieveiligheid 2 Mei 2021
Thema Waterketen Organisatorische laag Waterketen; Archimate-modellen werkprocessen; Bedrijfsobjecten; Rollen, taken en verantwoordelijkheden 2 Mei 2021
Producten toegevoegd aan de userstories bij Waterketen 2 Mei 2021
Thema Watersystemen Organisatorische laag Watersystemen; Bedrijfsobjecten; Rollen, taken en verantwoordelijkheden 2 Mei 2021
Producten toegevoegd aan de userstories bij Watersystemen 2 Mei 2021
Thema Waterveiligheid Producten toegevoegd aan de userstories bij Waterveiligheid 2 Mei 2021


Volglijst

Om direct op de hoogte zijn van wijzigingen op individuele pagina's kun je gebruik maken van een Volglijst.

Een volglijst is een overzicht van pagina's die je zelf uitkiest, waarvan je in één oogopslag kunt zien of er wijzigingen zijn geweest. De informatie op wilmaonline.nl wordt regelmatig aangevuld, geactualiseerd en gecorrigeerd. Tegelijk blijven de meeste pagina's maandenlang hetzelfde, omdat er simpelweg geen wijzigingen nodig zijn of niemand ze heeft aangedragen.

Hoe kun je zien welke pagina's van je volglijst zijn gewijzigd? Log in of meld je aan en klik rechts bovenaan op je gebruikersnaam. Klik op de optie Volglijst en je ziet een overzicht van alle wijzigingen van pagina's die op je volglijst staan. Je kunt zelf de weer te geven periode kiezen. Standaard krijg je ook een e-mailnotificatie wanneer er een pagina op je volglijst wijzigt. Dat kun je uitzetten in je Voorkeuren (ook onder je gebruikersnaam rechts bovenaan). Je kunt je Voorkeuren op elk moment weer aanpassen.


Meldingen

Wil je meteen op de hoogte worden gebracht van een wijziging op een bepaalde pagina? Meld je aan of log in en volg de pagina via de optie Handelingen en dan Volgen. Je ontvangt per e-mail bericht van elke wijziging. Wil je de pagina niet meer volgen? Via de optie Handelingen kun je dit via Niet volgen ook weer ongedaan maken.