Besturende functies


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag Besturende functiesOrganisatielaag Besturende functiesInformatielaag Besturende functiesApplicatielaag Besturende functiesNetwerklaag Besturende functiesSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeeldingUserstory

Als manager wil ik over de juiste besturende informatie beschikken zodat ik optimaal geïnformeerd ben om sturing te geven aan de organisatie, de gestelde doelen kan realiseren en hierover op een juiste manier kan verantwoorden. Als architect/adviseur wil ik hierover zo goed mogelijk adviseren.

Heb je vragen of wil je meedenken over het onderwerp Besturende functies in relatie tot WILMA, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 17 november jl. is gesproken over:

  • Uitwerking bedrijfsobjecten
Beheerders Facilitator
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
Leden o.a.: