Rollen, taken en verantwoordelijkheden

Toelichting

Het overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de rollen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden die specifiek zijn voor Gegevensmanagement. De relevante rollen uit andere bedrijfsfuncties, zoals de ondersteunende en besturende functies, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het overzicht dient als referentie, in de praktijk zullen namen van de rollen en hoe taken en verantwoordelijkheden gecombineerd worden, afwijken. Door te klikken op een rol in de plaat wordt een beschrijving van de rol getoond.

Rol, taken en verantwoordelijkheden Businessmanager GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Proces/Data-eigenaar GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Data steward GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Eindgebruiker GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Gegevensbeheerder GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Data scientist GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Business analist GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Informatiemanager GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Data-architect GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Gegevenscoördinator (Kwaliteitsmanager) GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Data analist GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden ICT-manager GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden ICT-coördinator GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Technisch beheerder GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Applicatiebeheerder GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Data engineer GegevensmanagementRol, taken en verantwoordelijkheden Database beheerder GegevensmanagementTaken verantwoordelijkheden gegevensmanagement 06.png
Over deze afbeelding