Organisatorische laag Watersystemen

De organisatorische laag watersystemen bevat alle processen, producten en diensten met betrekking tot watersystemen die invulling geven aan de doelstellingen voldoende water en schoon water.

Bedrijfsfunctie en werkprocessen Watersystemen

De bedrijfsfunctie watersystemen is onderverdeeld in vier subfuncties. Per subfunctie is een werkproces beschikbaar. Klik op een onderstaande subfunctie om het werkproces te zien.

Bouw en inrichting watersysteemMonitoring watersysteemOnderhoud watersysteemBediening watersysteemSubfuncties watersystemen (002).PNG
Over deze afbeelding

Taken, rollen en verantwoordelijkheden Watersystemen

Doel

Als WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. community watersystemen wil ik een overzicht van de rollen binnen het domein Watersystemen, zodat we dit als input kunnen gebruiken om te bepalen welke processen door welke rollen worden uitgevoerd en welke applicatieonderdelen nodig zijn om dit werk uit te voeren. Daarmee kan binnen een waterschap bijvoorbeeld worden getoetst of een proces op een juiste manier wordt ondersteund.

Toelichting

Het overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de rollen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden die specifiek zijn voor de watersystemen. De relevante rollen uit andere bedrijfsfuncties, zoals de ondersteunende en besturende functies, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het overzicht dient als referentie, in de praktijk zullen namen van de rollen en hoe taken en verantwoordelijkheden gecombineerd worden afwijken. Door te klikken op een rol in de plaat wordt een beschrijving van de rol getoond.


Afdelingshoofd WatersystemenBeleidsadviseurProceseigenaarProjectmanagerInspecteurPeilbeheerderHydroloogMonteurGegevensbeheerderInformatiemanagerTaken verantwoordelijkheden watersystemen3.png
Over deze afbeelding