Gebruik enterprise architectuur tools

Het werken onder architectuur kan ondersteund worden door het gebruik van architectuurtools. Wanneer deze tools geïntegreerd gebruikt worden, liefst met ondersteuning van een repository is de efficiëntie en de effectiviteit van deze tools het grootst. Daarbij moeten deze tools wel geschikt zijn voor de gekozen methoden.


SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Architectuurtools Alleen Office Ad hoc en productgericht Structureel en procesgericht Integratie van tools
De software tooling van de architecten voor het vastleggen, onderhouden en publiceren van de architectuur is hoofdzakelijk beperkt tot een Office suite. Er worden geen tools gebruikt die specifiek op architectuur gericht zijn. Architectuurproducten, zoals modellen en inzichtplaten, zijn beperkt consistent door de inzet van gevarieerde software. Er wordt een (of enkele) specifieke architectuurtool(s) gebruikt om het vastleggen, onderhouden en publiceren van (een deel van) de architectuur te ondersteunen. De architecten gebruiken allen dezelfde architectuurtools. De tools ondersteunen niet alleen het vastleggen van de individuele architecturen, maar ook het proces om tot de architecturen te komen en ze gezamenlijk te beheren (denk aan ondersteuning van samenwerking, versiebeheer, statusaanduidingen, etc.) om daardoor een beter kwaliteitsniveau te bereiken. Het beheer van de tools is expliciet belegd. De architecten worden ondersteund door een geïntegreerde set van architectuurtools waarmee onder andere de onderlinge consistentie van architecturen kan worden gecontroleerd. Architectuurmodellen en -producten zijn uniform en consistent, en op basis van een standaard manier van werken opgesteld en beheerd. De tooling ondersteunt een standaard werkwijze van 'werken onder architectuur' en faciliteert samenwerking tussen architecten onderling en met stakeholders.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Hollandse Delta
Scheldestromen
Hollands Noorderkwartier
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
16. EA-tools.jpg

WILMA PSA format[bewerken]

Voor het opstellen van een document project start architectuur kan gebruik worden gemaakt van het onderstaande format:

WILMA PSA format (PDF-bestand, 608 kB)