Informatieveiligheid

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Robert Borkes
Vergaderfrequentie Iedere zes weken Vergaderdata
 • di 19 mei
 • do 2 juli
 • wo 16 september
 • wo 4 november
 • di 15 december

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over het onderwerp Informatieveiligheid in relatie tot WILMA, meld je dan aan bij Robert Borkes.

Inleiding

Ook voor waterschappen geldt dat vanaf 1 januari 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht is. De BIO vervangt binnen de Nederlandse overheid diverse baselines. Voor waterschappen wordt de BIWA vervangen door de BIO. En zo ontstaat één baseline welke geldt als normenkader voor alle Nederlandse overheidsorganisaties. Hiermee ontstaat een integraal en consistent normenkader dat gebaseerd is op de internationaal erkende ISO 27001-norm. De BIO verschilt op een aantal punten van de BIWA. De grootste verschillen zijn:

 1. Minder maatregelen (bijna 60% minder)
 2. Maatregelen zijn altijd verplicht
 3. Meer risicomanagement
 4. Drie basisbeveiligingniveaus (BBN)
 5. Selectie van ontbrekende maatregelen vooraf
 6. Toewijzing van maatregelen op eindverantwoordelijke
 7. Een baselinetoets die rekening houdt met die drie niveaus
 8. Verantwoordelijkheden komen bij het lijnmanagement te liggen


Maar wat betekent dit nou concreet voor de organisatie, procesautomatisering (PA) en kantoorautomatisering (KA)?

Binnen de community informatieveiligheid wordt deze vraag in collectief verband beantwoord en wordt onderzocht waar waterschappen behoefte aan hebben. Op deze manier kunnen onderwerpen worden samengebracht zodat samenhang ontstaat en dit kan worden opgenomen in WiLMA Online.

Pagina's

Leden

o.a.:

 • Hans Aalderink, Waterschap Vechtstromen
 • Gerco Weststeijn, Waterschap Aa en Maas
 • Rob de Lange, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Detlef Reincke, Waterschap Limburg
 • Adry Salomé, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard