Informatieveiligheid


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag InformatieveiligheidOrganisatielaag InformatieveiligheidInformatielaag InformatieveiligheidApplicatielaag InformatieveiligheidNetwerklaag InformatieveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


Ook voor waterschappen geldt dat vanaf 1 januari 2020 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht is. De BIO vervangt binnen de Nederlandse overheid diverse baselines. Voor waterschappen wordt de BIWA vervangen door de BIO. En zo ontstaat één baseline welke geldt als normenkader voor alle Nederlandse overheidsorganisaties. Hiermee ontstaat een integraal en consistent normenkader dat gebaseerd is op de internationaal erkende ISO 27001-norm. De BIO verschilt op een aantal punten van de BIWA. De grootste verschillen zijn:

 1. Minder maatregelen (bijna 60% minder)
 2. Maatregelen zijn altijd verplicht
 3. Meer risicomanagement
 4. Drie basisbeveiligingniveaus (BBN)
 5. Selectie van ontbrekende maatregelen vooraf
 6. Toewijzing van maatregelen op eindverantwoordelijke
 7. Een baselinetoets die rekening houdt met die drie niveaus
 8. Verantwoordelijkheden komen bij het lijnmanagement te liggen


Maar wat betekent dit nou concreet voor de organisatie, procesautomatisering (PA) en kantoorautomatisering (KA)?


Definitie

Informatieveiligheid is het resultaat van het proces van het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatie in termen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen.

Beschrijving

De beveiliging van informatie richt zich daarbij op de volgende drie aspecten:

 • beschikbaarheid, de informatie moet op de gewenste momenten beschikbaar zijn;
 • integriteit, de informatie moet juist en volledig zijn en de informatiesystemen moeten juiste en volledige informatie opslaan en verwerken;
 • vertrouwelijkheid, de informatie moet alleen toegankelijk zijn voor degene die hiervoor bevoegd is.