Overzicht Primaire functies

De primaire bedrijfsfuncties van een organisatie zijn de kernactiviteiten die rechtstreeks verband houden met het produceren van goederen of het leveren van diensten die de hoofdactiviteiten van de organisatie vormen. Deze functies zijn essentieel voor het creëren van waarde voor klanten en het behalen van de doelstellingen van de organisatie.

De drie primaire bedrijfsfuncties waterkeringbeheer, watersysteembeheer en waterketenbeheer bestaan elk uit vier bedrijfssubfuncties. Voor elk van deze bedrijfssubfuncties is een generiek werkproces uitgewerkt. Om het assetmanagementvraagstuk te vereenvoudigen is een aparte dwarsdoorsnede gemaakt en zijn deze drie primaire bedrijfsfuncties samengevoegd zoals weergegeven in het onderstaande overzicht.

Klik in onderstaande plaat op een werkproces voor meer informatie.

Bouwen en inrichten assets primaire functiesOnderhouden assets primaire functiesBedienen assets primaire functiesMonitoren assets primaire functiesKlikplaat primiare functies2.PNG
Over deze afbeelding


Voor een specifieke uitwerking van de werkprocessen en meer relevante informatie per bedrijfssubfunctie, klik op de link: