Financiën

User-stories[bewerken]

De architectuurviews die gemaakt zijn kunnen invulling geven aan de volgende user-stories:

  1. Als businessanalist of -architect wil ik weten uit welke bedrijfsfuncties het bedrijfsdomein "financiën" bestaat, en welke informatie er wordt gecreëerd/gebruikt, zodat ik kan analyseren hoe dit domein ondersteund kan worden/wordt met informatievoorziening.
  2. Als business- of informatieanalist of architect wil ik weten welke (hoofd)functionaliteit nodig is om het bedrijfsdomein "financiën" te ondersteunen, zodat ik de implementatie van informatievoorziening functioneel kan scopen en specificeren.
  3. Als business- of informatieanalist of architect wil ik weten welke applicatiefuncties (in- en extern), met hun onderlinge informatie-afhankelijkheid, nodig zijn om de bedrijfsdomein "Financiën" te ondersteunen, zodat ik de implementatie van een informatievoorziening functioneel kan scopen en specificeren


Architectuurviews[bewerken]

De volgende architectuurviews belichten verschillende aspecten van het domein Financiën.

  1. Bedrijfsfuncties en werkprocessen: Een overzicht van de werkprocessen van Financiën en de relevante werkprocessen in de directe omgeving van Financiën met de onderlinge relaties.
  2. Bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten: Een overzicht van alle relevante bedrijfsobjecten van Financiën en de directe omgeving.
  3. Bedrijfsfuncties en applicatiefuncties: Een overzicht van alle relevante bedrijfsfuncties en met welke applicatiefuncties deze ingevuld worden.
  4. Applicatiefuncties en applicatie-interacties: Een overzicht van alle relevante applicatiefuncties en de onderlinge relaties.