Financiën

User-stories[bewerken]

De architectuurviews die gemaakt zijn kunnen invulling geven aan de volgende user-stories:

  1. Als businessanalist of -architect wil ik weten uit welke bedrijfsfuncties het bedrijfsdomein "financiën" bestaat, en welke informatie er wordt gecreëerd/gebruikt, zodat ik kan analyseren hoe dit domein ondersteund kan worden/wordt met informatievoorziening.
  2. Als business- of informatieanalist of architect wil ik weten welke (hoofd)functionaliteit nodig is om het bedrijfsdomein "financiën" te ondersteunen, zodat ik de implementatie van informatievoorziening functioneel kan scopen en specificeren.
  3. Als informatieanalist of architect wil ik weten welke applicaties die nodig zijn om het bedrijfsdomein "financiën" van elkaar afhankelijk zijn, door de informatie die tussen deze applicaties stroomt, zodat ik de implementatie van informatievoorziening functioneel kan scopen en specificeren.

Architectuurviews[bewerken]

De volgende architectuurviews belichten verschillende aspecten van het domein Financiën.

  1. Bedrijfsfuncties en werkprocessen: Een overzicht van de werkprocessen van Financiën en de relevante werkprocessen in de directe omgeving van Financiën met de onderlinge relaties.
  2. Bedrijfsfuncties en bedrijfsobjecten: Een overzicht van alle relevante bedrijfsobjecten van Financiën en de directe omgeving.
  3. Bedrijfsfuncties en applicatiefuncties: Een overzicht van alle relevante bedrijfsfuncties en met welke applicatiefuncties deze ingevuld worden.
  4. Applicatiefuncties en applicatie-interacties: Een overzicht van alle relevante applicatiefuncties en de onderlinge relaties.