Juridische ondersteuning

De bedrijfsfunctie "juridische ondersteuning" binnen een organisatie heeft als belangrijkste doel om juridsch te adviseren en ervoor te zorgen dat de activiteiten van de organisatie in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Deze functie is cruciaal voor het beschermen van de belangen van de organisatie en het voorkomen van juridische geschillen. De verantwoordelijkheden en taken van de juridische afdeling kunnen variëren afhankelijk van de omvang en aard van de organisatie, maar binnen de referentiearchitectuur zijn een aantal belangrijke werkprocessen uitgewerkt.

Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft. (BusinessFunction) Afhandeling juridische zaken Het verwerken van verzoeken om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken. (BusinessProcess) Behandelen WOO verzoek Het verwerken van uitingen van ontevredenheid over over het functioneren van de organisatie of haar medewerkers. (BusinessProcess) Behandelen klacht Het verwerken van verzoeken van belanghebbenden aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien. (BusinessProcess) Behandelen bezwaar Het verweren van organisatie in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. Het juridisch verdedigen van de organisatie bij een verzoek van een belanghebbende aan de rechter of Raad van State, om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien. (BusinessProcess) Verweren in beroep Het behandelen van een verzoek aan de organisatie om schadevergoeding uit te keren (BusinessProcess) Behandelen claim n.t.b. (BusinessFunction) Juridische dienstverlening Het geven van aanwijzingen hoe iets rechtskundig aangepakt moet worden (BusinessProcess) Juridisch adviseren Optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen partijen (BusinessProcess) Uitvoeren mediation Deze svg is op 08-07-2024 12:31:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-07-2024 12:31:05 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Afhandeling juridische zaken Het afhandelen van een melding van een individu die het niet eens is met een formele uitspraak van de instelling of een informatieverzoek heeft.BusinessFunction
Behandelen WOO verzoek Het verwerken van verzoeken om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.BusinessProcess
Behandelen bezwaar Het verwerken van verzoeken van belanghebbenden aan een bestuursorgaan om een beslissing van dat bestuursorgaan te herzien.BusinessProcess
Behandelen claim Het behandelen van een verzoek aan de organisatie om schadevergoeding uit te kerenBusinessProcess
Behandelen klacht Het verwerken van uitingen van ontevredenheid over over het functioneren van de organisatie of haar medewerkers.BusinessProcess
Juridisch adviseren Het geven van aanwijzingen hoe iets rechtskundig aangepakt moet wordenBusinessProcess
Juridische dienstverlening n.t.b.BusinessFunction
Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving.BusinessFunction
Uitvoeren mediation Optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen partijenBusinessProcess
Verweren in beroep Het verweren van organisatie in een beroepsprocedure bij rechtbank of Raad van State, aangespannen door een belanghebbende tegen een door het bevoegd gezag genomen besluit. Het juridisch verdedigen van de organisatie bij een verzoek van een belanghebbende aan de rechter of Raad van State, om een bestuursorgaan op te dragen een beslissing te herzien.BusinessProcess