DisplayArchiMateExports

Dit is een overzicht van alle exports van de ArchiMate modellen die op deze omgeving beschikbaar zijn. Deze exports worden automatisch aangemaakt tijdens de SWC Import of kunnen anders automatisch worden aangemaakt via een hyperlink (Genereer export).


ArchiMate model Beschrijving Bestand
Bedrijfsfuncties WILMA 1.1
Archimate-versie: 3.0
Bedrijfsfuncties WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. 1.0, consistent gemaakt met zelfstandig naamwoorden om verwarring met processen te voorkomen. Bron: M. Zwart, HHNK Geen export gevonden
Enterprise Architectuur WILMA (HenA's)
Archimate-versie: 3.0
Tijdstip import:
10 April 2019 15:15:52.

Tijdstip export:
09 September 2019 10:02:21.
Waterschap Hunze en Aa's Download bestand (XML-bestand, 0.88 Mb)
Processenkaart HHNK
Archimate-versie: 3.0
Processenkaart Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.In ontwikkeling. Geen export gevonden
SWC kennismodel
Archimate-versie: 3.1
Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. Geen export gevonden
WILMA
Archimate-versie: 3.0
Tijdstip import:
01 July 2020 11:45:31.

Tijdstip export:
28 July 2020 11:33:58.
Architectuurmodel WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.. Download bestand (XML-bestand, 2.76 Mb)
WILMA WSWC(test)
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
21 March 2020 12:19:57.

Tijdstip export:
21 March 2020 12:42:57.
Download bestand (XML-bestand, 0.02 Mb)
WILMA kennismodel
Archimate-versie: 3.0
Tijdstip import:
10 September 2020 09:16:07.

Tijdstip export:
04 May 2020 15:09:41.
Let op: exportdatum is ouder dan de importdatum
Het kennismodel toont de in de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur. Download bestand (XML-bestand, 0.10 Mb)