DisplayArchiMateExports

Dit is een overzicht van alle exports van de ArchiMate modellen die op deze omgeving beschikbaar zijn. Deze exports worden automatisch aangemaakt tijdens de SWC Import of kunnen anders automatisch worden aangemaakt via een hyperlink (Genereer export).


ArchiMate modelBeschrijvingBestand
Architectuur actief openbaarmaken
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
08 February 2024 15:30:42.

Tijdstip export:
08 February 2024 15:42:18.
Download bestand (XML-bestand, 0.30 Mb)
SWC kennismodel
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
20 May 2020 20:25:19.

Tijdstip export:
08 April 2022 11:21:05.
Het kennismodel toont de in de Referentiearchitectuur toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken.Download bestand (XML-bestand, 0.34 Mb)
Structuur en Governance WILMA Online
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
30 September 2022 13:49:34.

Tijdstip export:
07 October 2022 14:27:05.
Dit model beschrijft uit welke elementen (applicaties, informatie, etc.) WILMA Online is opgebouwd, hoe deze elementen samenhangen en hoe ze beheerd worden.Download bestand (XML-bestand, 0.09 Mb)
WIA
Archimate-versie: 3.1
Met de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) worden de volgende doelen beoogd:*vinden van de gemene deler van de werkprocessen zoals die in de verschillende waterschappen worden gedefinieerd op basis van hun taakstelling;*stimuleren van samenwerking bij de ontwikkeling van applicaties voor gegevensverwerking en -toetsing; *stroomlijnen van de gegevensuitwisseling tussen applicaties en bedrijfsprocessen.In het document 'Waterschaps Informatie Architectuur' wordt beschreven:*welke architectuurmethodiek is gehanteerd;*hoe het proces in de fase Business Architectuur is verlopen en welke waterschappen hebben deelgenomen;*hoe het referentiewaterschap dient te worden geïnterpreteerd;*hoe de Business Architectuur er uitziet, met aandacht voor bedrijfsfuncties en bedrijfsgegevens.Geen export gevonden
WILMA
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
14 March 2024 15:56:31.

Tijdstip export:
12 March 2024 10:32:27.
Let op: exportdatum is ouder dan de importdatum
Dit is het referentiearchitectuurmodel van de waterschappen. Onder referentiearchitectuur verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.Download bestand (XML-bestand, 5.57 Mb)
WILMA kennismodel
Archimate-versie: 3.1
Tijdstip import:
12 March 2024 10:28:33.

Tijdstip export:
17 February 2023 16:12:31.
Let op: exportdatum is ouder dan de importdatum
Het kennismodel toont de in de WILMA toegepaste ArchiMate-concepten en de gehanteerde modelleerafspraken. De waterschappen volgen hierin zo veel mogelijk de GEMMA, de Gemeentelijke Model Architectuur.Download bestand (XML-bestand, 0.27 Mb)