Primaire functies


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag Primaire functiesOrganisatielaag Primaire functiesInformatielaag Primaire functiesApplicatielaag Primaire functiesNetwerklaag Primaire functiesSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


tekst

Userstory

Als programmamanager realiseer ik mij dat datagedreven werken steeds urgenter gaat worden, daarom wil ik grip op de producten en diensten die ik lever…

  • Strategisch niveau: zodat de inrichting op tactisch niveau zodanig is dat ik optimaal kan adviseren en bijdragen aan de besluitvorming op de strategische doelen;
  • Tactisch niveau: zodat ik inzicht in de voortgang van mijn processen heb en optimaal kan sturen op de kwaliteit van de output en deze aansluit bij de processen waaraan ik ondersteunend ben;
  • Operationeel: zodat ik de producten die ik lever aansluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau.


Als beleidsadviseur wil ik graag inzage hebben in de afspraken die met bedrijven zijn gemaakt en wil ik weten welke vergunningen zijn verstrekt, zodat ik de risico’s kan managen ten aanzien van de continuïteit en van de kwaliteit.

  • Waterketen: genoeg hydraulische en biologische capaciteit om het water te kunnen zuiveren
  • Watersystemen: waterpeil, water
  • Waterkering: normen waaraan te voldoen, ruimtelijke ontwikkeling en gevolgen daarvan

Heb je vragen of wil je meedenken over het onderwerp Primaire functies in relatie tot WILMA, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 22 november jl. is gesproken over:

  • Softwarecatalogus koppelen aan de primaire functies
  • Roadmap 2023
  • Z-Info plotten op de WILMA bedrijfsfuncties
Beheerders Facilitator
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
Leden o.a.: