Architectuurvolwassenheid

Het organisatiebelang van Enterprise Architectuur (EA)

 • in samenhang
 • sturen
 • op strategische doelen

Strategische doel: Het waterschap van de toekomst

 • Decentraal werken & participatie faciliteren
 • Doelgericht werken
 • Data openbaar stellen aan burgers & bedrijfsleven
 • Samenwerken in het ecosysteem
 • Datagedreven besluitvorming
 • Geautomatiseerde en datagedreven primaire processen
 • Andere vaardigheden, andere samenstelling medewerkers
 • Centraal, digitaal georganiseerd waterschap (en een paar gebiedsmanagers)
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Continu inzicht en overzicht
 • InformatiebeveiligingInformatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.
 • Inzet van digitale technologieën

Uitdaging: Een volwassen EA-functie

Om te kunnen sturen op strategisch doelen heb je een samenhangend model nodig van de organisatie. Zodat bij meerdere mogelijke oplossingsrichtingen weloverwogen strategische keuzes gemaakt kunnen worden.

Toolkit

In 2019 en 2020 zijn volwassenheidsscans uitgevoerd. Deze geven een globaal beeld van de huidige uitgangspositie van de waterschappen. Zie onderstaande rapportages:


De onderstaande toolkit helpt om stapsgewijs en gebalanceerd naar het gewenste volwassenheidsniveau te groeien. Deze toolkit omvat een PDCA-cyclus die begint met een scan. Deze scan geeft:

 • een indicatie van het huidige volwassenheidsniveau
 • een concreet advies voor de eerstvolgende groeistappen
 • voor iedere stap worden specifieke handreikingen gegeven


Het programma 'Organisatie & Samenwerking' ondersteunt hierbij met (1) adviesdiensten, (2) training en (3) voorlichting.


VolwassenheidsscanOpstellen van enterprise architectuurGebruik enterprise architectuurAansluiting van enterprise architectuur op de businessstrategieRealisatie en afstemming met de organisatieAfstemming met de bestaande situatieVerantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom enterprise architectuurAansluiten op veranderportfolioBewaking van enterprise architectuurKwaliteitsmanagement van enterprise architectuurBeheren van het enterprise architectuur procesBeheren van enterprise architectuur productenCommitment en motivatie omtrent enterprise architectuurEnterprise architectuur functies en opleidingenToepassen enterprise architectuur methodeOverleg en afstemmingGebruik enterprise architectuur toolsBegroting en planning van enterprise architectuurKlikplaat architectuurvolwassenheid.png
Over deze afbeelding