Architectuurvolwassenheid

Het organisatiebelang van Enterprise Architectuur (EA)[bewerken]

 • in samenhang
 • sturen
 • op strategische doelen

Strategische doel: Het waterschap van de toekomst[bewerken]

 • Decentraal werken & participatie faciliteren
 • Doelgericht werken
 • Data openbaar stellen aan burgers & bedrijfsleven
 • Samenwerken in het ecosysteem
 • Datagedreven besluitvorming
 • Geautomatiseerde en datagedreven primaire processen
 • Andere vaardigheden, andere samenstelling medewerkers
 • Centraal, digitaal georganiseerd waterschap (en een paar gebiedsmanagers)
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
 • Continu inzicht en overzicht
 • Informatiebeveiliging
 • Inzet van digitale technologieën

Uitdaging: Een volwassen EA-functie[bewerken]

Om te kunnen sturen op strategisch doelen heb je een samenhangend model nodig van de organisatie. Zodat bij meerdere mogelijke oplossingsrichtingen weloverwogen strategische keuzes gemaakt kunnen worden.

Volwassenheidsscan[bewerken]

In 2019 en 2020 zijn volwassenheidsscans uitgevoerd. Deze geven een globaal beeld van de huidige uitgangspositie van de waterschappen. Zie onderstaande rapportages:


De volwassenheidsscan helpt jou om stapsgewijs en gebalanceerd naar het gewenste volwassenheidsniveau te groeien. Deze scan geeft:

 • een indicatie van het huidige volwassenheidsniveau
 • een concreet advies voor de eerstvolgende groeistappen
 • voor iedere stap worden specifieke handreikingen gegeven


Vervolgens kun je in de tabel op een van de aandachtsgebieden klikken voor de vervolgstappen.

De volwassenheidsscan is gerealiseerd in een excel-sheet met macro's. Deze is te downloaden vanaf de COPWA sharepoint. Als je hier geen rechten voor hebt, dan kan je een verzoek mailen naar wilma@hetwaterschapshuis.nl. Dan krijg je de excel-sheet per mail.

Opstellen van enterprise architectuurGebruik enterprise architectuurAansluiting van enterprise architectuur op de businessstrategieRealisatie en afstemming met de organisatieAfstemming met de bestaande situatieVerantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom enterprise architectuurAansluiten op veranderportfolioBewaking van enterprise architectuurKwaliteitsmanagement van enterprise architectuurBeheren van het enterprise architectuur procesBeheren van enterprise architectuur productenCommitment en motivatie omtrent enterprise architectuurEnterprise architectuur functies en opleidingenToepassen enterprise architectuur methodeOverleg en afstemmingGebruik enterprise architectuur toolsBegroting en planning van enterprise architectuurMatrix architectuurvolwassenheid blauw2.png
Over deze afbeelding


Toelichting op de tabel met aandachtsgebieden[bewerken]

Binnen het architectuur volwassenheidsprofiel vormen de kolommen de oplopende schalen van volwassenheid. De rijen bevatten de 17 aandachtsgebieden. De letters in de matrix geven de niveaus van volwassenheid weer. Het stap voor stap verbeteren gaat van links naar rechts in de matrix. De letters in de cellen van de matrix staan voor de volwassenheidniveaus van de verschillende aandachtsgebieden uit Tabel 1. Door de matrix van links naar rechts te lezen, kan vastgesteld worden in welke volgorde en in welke mate aan de aandachtsgebieden gewerkt moet worden. Dat werkt als volgt: in de kolom behorend bij schaal 1 zien we bij drie aandachtsgebieden een A staan, namelijk bij opstellen van architectuur, bij aansluiting op businessstrategie en bij commitment en motivatie. Dat betekent dat dit de drie aandachtsgebieden zijn die allereerst op een minimaal niveau (niveau A) ingericht moeten worden. Direct daarna komen de aandachtsgebieden gebruik van architectuur, aansluiting op realisatie en interactie en samenwerking (de A’s in de kolom van schaal 2). En zo verder. Als we ook de aandachtsgebieden waarbij in kolom 3 een A staat, tot het A-niveau hebben gebracht, is het tijd om het aandachtsgebied opstellen van architectuur een volgende stap verder te brengen. Dat zien we aan de B die bij dit aandachtsgebied in kolom 4 staat. Parallel daaraan werken we voor het aandachtsgebied relatie met bestaande situatie aan een eerste niveau A. Enzovoort. Het model geeft dus heel concreet aan in welke volgorde we het best aan de verschillende aandachtsgebieden kunnen werken. Waarbij het heel goed zo kan zijn dat een van de aandachtsgebieden eerst tot op het hoogste niveau moet worden ingevuld, terwijl een ander aandachtsgebied nog niet eens op niveau A is gebracht. Een voorbeeld hiervan is de onderlinge positionering van de aandachtsgebieden opstellen van architectuur (met niveau C in kolom 7) en kwaliteitsborging (met in kolom 7 pas niveau A).


Het programma 'Organisatie & Samenwerking' ondersteunt hierbij met (1) adviesdiensten, (2) training en (3) voorlichting.