Samenhang WILMA

Samenhang van de verschillende WILMA onderdelen[bewerken]

WILMA Online bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen:

 • de WILMA Wiki (deze website)
 • de WILMA thesaurus
 • de WILMA Software Catalogus


In onderstaande plaat is de samenhang tussen deze verschillende onderdelen weergegeven


De WILMA Wiki is het content management systeem waarmee WILMA wordt beheerd en beschikbaar gesteld aan de waterschappen. De WILMA Wiki is gebaseerd op MediaWiki.

In de WILMA Softwarecatalogus staat het (verwachte) softwareaanbod van leveranciers voor de waterschappen en hoe de waterschappen deze gebruiken. Leveranciers geven per softwareproduct aan wat de globale functionaliteit is, welke pakketversies er zijn, de status hiervan, wanneer de distributie is gestart en wat voor technologie het betreft. Ook wordt hier aangegeven voor welke referentiecomponenten het pakket geschikt is. Wanneer waterschappen hun applicatielandschap hebben ingevoerd, wordt deze automatisch geplot op de WILMA referentiecomponentenkaart. Naast de applicaties kunnen koppelingen tussen applicaties onderling en met landelijke voorzieningen worden vastgelegd. Daarmee wordt een gestructureerd overzicht van het applicatielandschap en koppelingen in kaart gebracht.

In de WILMA thesaurus worden de architectuurbegrippen beschreven die worden gebruikt voor het inrichten van de referentiearchitectuur voor de bedrijfsvoering van de waterschappen. De WILMA thesaurus is geïmplementeerd op basis van BegrippenXL.

Samenhang met architectuurcomponent[bewerken]

Het architectuurmodel van de referentiearchitectuur WILMA worden beheerd met een architectuurcomponent (Archi). Het daar gecreëerde archimate-model wordt geüpload naar de WILMA Wiki. De views uit het archimate-model worden op de pagina's van de Wiki gebruikt. Het WILMA referentiearchitectuurmodel dat op de Wiki staat wordt tevens als bron gebruikt voor de WILMA Software Catalogus en de WILMA thesaurus. In onderstaande plaat wordt hier verder op ingezoomd:

Grouping WILMA content Grouping WSCW content DataObject WSCW Referentiecomponent- en DataObject WSCW Softwarepakketen Grouping BegrippenXL WILMA content DataObject BegrippenXL Begrippen DataObject BegrippenXL Collecties DataObject Begrippencollectie WILMA-thema X DataObject Begrippencollectie Bedrijfsprocessen WILMA DataObject Begrippencollectie Referentiecomponenten WILMA DataObject Begrippencollectie Bedrijfsfuncties WILMA DataObject Begrippencollectie Bedrijfsobjecten WILMA Grouping WILMA Wiki content DataObject WILMA-Webcontent DataObject WILMA-architectuurmodel DataObject Referentiecomponent- enview DataObject Bedrijfssubfunctiemod- elview DataObject Architectuur- elementen DataObject Bedrijfsprocesmodel en deelprocessen-view DataObject Bedrijfsobjectenview DataObject WILMA Online- begrippen voor thema X AssociationRelationship zijn gerelateerd aan AssociationRelationship vormt de bron voor AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship vormt de bron voor AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship vormt de bron voor AggregationRelationship groepeert Archimate-elementen in het WILMA-architectuurmodel van het soort "Applicatiecomponent" met als property dat ze "referentiecomponent" EN onderdeel van de SWC zijn, vormen de bron voor de WSCW (softwarecatalogus). (AssociationRelationship) vormt de bron voor AssociationRelationship vormt de bron voor AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship vormt de bron voor Deze svg is op 05-04-2024 13:14:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:14:32 CEST


Samenhang met Software Catalogus[bewerken]

De referentiecomponenten en applicatiefuncties uit de WILMA referentiearchitectuur worden gesynchroniseerd met de WILMA Software Catalogus, waar de link gelegd wordt met de softwarepakketten die daadwerkelijk door een waterschap gebruikt wordt. In de toekomst worden mogelijk ook de gebruikte standaarden gesynchroniseerd.

Samenhang met WILMA thesaurus[bewerken]

Vanuit de referentiearchitectuur worden de volgende elementen gesynchroniseerd met de thesaurus:

 • bedrijfsfuncties
 • bedrijfsprocessen
 • referentiecomponenten
 • werkprocessen
 • applicatiefuncties
 • bedrijfsobjecten


Daarnaast worden veel voorkomende termen en begrippen op de WILMA Wiki opgenomen in de WILMA thesaurus.

Er zijn verschillende categorieën terug te vinden in de thesaurus:

 • Architectuurbegrippen
 • Bedrijfskundige begrippen
 • Bestuurlijke begrippen
 • Informatieveiligheidsbegrippen