Informatielaag Primaire functies

Bedrijfsobjecten Primaire functies[bewerken]

De bedrijfsobjecten Primaire functies zijn objecten binnen de primaire functies waarover we gegevens willen vastleggen. Zoals van een fysiek object (asset, dijk, stuw, gemaal, waterzuivering), een gebeurtenis (een inspectie) of een vastgelegde relatie (contract).

Doel[bewerken]

Als community Primaire functies wil ik overzicht van de bedrijfsobjecten die binnen de processen voor de drie primaire bedrijfsfuncties waterkeringbeheer, watersysteembeheer en waterketenbeheer worden gegenereerd, zodat dit door mensen die zich binnen een waterschap bezig houden met informatievoorziening kan worden gebruikt als hulpmiddel en overzicht biedt.

Overzicht bedrijfsobjecten Primaire functies[bewerken]

Voor de Primaire bedrijfsfuncties waterkeringenbeheer en watersysteembeheer is een specifieke uitwerking beschikbaar van de bedrijfsobjecten en meer relevante informatie per bedrijfssubfunctie. Voor een overzicht hiervan, klik op de link:


NB: Er wordt door de WILMA in samenwerking met de waterschappen nog gewerkt aan het in lijn brengen van de bedrijfsobjecten die in deze bovengenoemde overzichten worden getoond en het overzicht van bedrijfsobjecten zoals weergeven op de pagina bedrijfsobjecten: Bedrijfsobjecten.