Informatielaag Waterketen

Bedrijfsobjecten Waterketen[bewerken]

Doel[bewerken]

Als community waterketen wil ik overzicht van de bedrijfsobjecten die binnen de processen waterketen worden gegenereerd, zodat dit door mensen die zich binnen een waterschap bezig houden met informatievoorziening kan worden gebruikt als hulpmiddel en overzicht biedt.

Toelichting[bewerken]

Dit betreft een eerste uitwerking. Het bedrijfsobjectenmodel is nog niet vastgesteld en wordt nog afgestemd in de communities.

Het zuiveren van ontvangen water. (BusinessFunction) Waterketenbeheer Het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketen (BusinessFunction) Bouw en inrichting waterketen Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties. (BusinessObject) technische documentatie Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. (BusinessObject) infrastructuurelement Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voeren (BusinessObject) vergunningaanvraag Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen. (BusinessFunction) Monitoring waterketen Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden. (BusinessFunction) Onderhoud waterketen Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen. (BusinessObject) onderhoudsactie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assets (BusinessObject) onderhoudsplanning Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen. (BusinessFunction) Bediening waterketen Een handeling die de infrastructuur in een andere stand zet. (BusinessObject) bedieningshandeling Deze svg is op 27-10-2022 14:20:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 27-10-2022 14:20:45 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Bediening waterketen Het bedienen van de technische installaties in de waterketen om te voldoen aan de gestelde eisen.BusinessFunction
Bouw en inrichting waterketen Het tijdig uit( laten )voeren van vernieuwingen in de waterketenBusinessFunction
Monitoring waterketen Het bewaken van en rapporteren over het functioneren van de waterketen.BusinessFunction
Onderhoud waterketen Verantwoordelijk voor het tijdig uit( laten )voeren van maatregelen die de kwaliteit van de waterketen (de technische installaties) in stand houden.BusinessFunction
Waterketenbeheer Het zuiveren van ontvangen water.BusinessFunction
bedieningshandeling Een handeling die de infrastructuur in een andere stand zet.BusinessObject
infrastructuurelement Een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk fenomeen dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren.BusinessObject
inspectie Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen.BusinessObject
meting Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie.BusinessObject
onderhoudsactie Een beheersactie gericht op het onderhoud van infrastructuurelementen.BusinessObject
onderhoudsplanning Operationele planning voor uitvoering van het onderhoud van de assetsBusinessObject
ontwerp Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werkBusinessObject
technische documentatie Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties.BusinessObject
vergunningaanvraag Een aanvraag voor officiële (noodzakelijke) toestemming van ander bevoegd gezag om een bepaalde activiteit uit te voerenBusinessObject