WaterketenDeze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag WaterketenOrganisatorische laag WaterketenInformatielaag WaterketenApplicatielaag WaterketenNetwerklaag WaterketenSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van het afvalwater in een waterketen die door circulariteit van data optimaal is verbonden met haar ketenpartners binnen en buiten het waterschap en haar processen en assetmanagement doorlopend analyseert, stuurt en verbetert en dit energie- en grondstoffen-neutraal uitvoert.

De efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data dient te worden gefaciliteerd met:

 • Een integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
 • Intensief gebruikt van sensoring en robotisering;
 • Toepassen van innovaties,


met als resultaat “zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten” door continue monitoring en analyse.

De AQUO definitie van het begrip waterketen omvat ook drinkwater, waterschappen hebben echter in dat deel van de keten geen directe rol.

Userstory

Vanuit de community Waterketen wil ik...

 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de processen bouwen & inrichten, bedienen, onderhouden en monitoren, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de bedrijfsobjecten, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de bedrijfsobjecten tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de bedrijfsobjecten in de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de afgeleide principes, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de rollen/taken/verantwoordelijkheden, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van rollen/taken/verantwoordelijkheden

Heb je vragen of wil je meedenken over het thema Waterketen, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 9 december jl. is gesproken over:

 • Terugkoppeling Waterinfodag
 • Terugkoppeling webinar WILMA en Informatieveiligheid op 24 november a.s. / volgende webinar is WILMA en gegevensdistributie op 26 januari 2022
 • Architectuuraanpak programma Prognoses in de Waterketen
 • Fysieke proces van de afvalwaterketen
 • Samenvoegen communities Waterketen, Watersystemen en Waterveiligheid
 • Productenlijst Z-Info
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
Leden o.a.:
 • Johan van Dijk, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Paul van Gils, Waterschap Scheldestromen
 • Saskia Hanneman, Waterschapsbedrijf Limburg
 • Hans Mollen, Waterschap Brabantse Delta
 • Michel Slootweg, Waterschap Hollandse Delta