Gegevensmanagement

Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg
Vergaderfrequentie Iedere zeven weken Vergaderdata
 • di 14 april via conference call
 • di 28 april via conference call
 • di 12 mei via conference call
 • do 28 mei via conference call
 • di 30 juni
 • di 15 september
 • di 3 november
 • di 22 december

Oproep

Heb je vragen of wil je meedenken over Gegevensmanagement, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

Inleiding

Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Toelichting Gegevensmanagement Praatplaat 5-lagenmodel Praatplaat metadata-architectuur GegevenswoordenboekenFactsheet Gegevensmanagement vs 2.png
Over deze afbeelding

Pagina's

Pagina Toelichting
Definities Gegevensbeheer, Gegevensmanagement en Data delen Wat verstaan we waaronder? De verschillende begrippen worden gedefinieerd.
Gegevensmanagement in de vorm van een piramide De missie, visie, kernwaarden, doelen en strategie van gegevensmanagement worden hier benoemd.
Voorbeeld Gegevensmanagement programma Data stromen; van strategisch naar operationeel Voorbeeld van een schematische weergave van gegevensmanagement voor een programma.
Ambitie waterschappen Gegevensmanagement en Data delen Vind hier informatie over Digikompas, Baseline Basis op Orde, Houtskoolschets Data Delen en Principes voor het informatiestelsel van de waterschappen.
Factsheet Gegevensmanagement De basis van gegevensmanagement.
Gegevenswoordenboeken Overzicht van de gegevenswoordenboeken waarvan we binnen de community Gegevensmanagement hebben afgestemd dat deze relevant zijn voor de waterschappen.

Leden

o.a.

 • Jan Bij de Vaate, Waterschap Scheldestromen
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis
 • Janneke Feenstra, Wetterskip Fryslân
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Kier van Gijssel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Liesbeth van der Lee, Het Waterschapshuis
 • John Maaskant, Informatiehuis Water
 • Richard Smilda, Waterschap Hunze en Aa's
 • Sjef Wierink, Waterschap Valei en Veluwe