Standaarden

Een standaard is een speciaal soort norm. Namelijk een stelsel van erkende afspraken, specificaties en/of criteria in relatie tot een product, dienst of methode. Een standaard:

  • is een (elektronisch) document waarin de specificaties of criteria voor een product, dienst of methode zijn vastgelegd;
  • wordt vastgelegd binnen een bedrijf, consortium of via een erkende standaardisatie-organisatie (zoals ISO of NEN);
  • kent doorgaans een proces waarmee de standaard ontwikkeld en beheerd wordt.