Standaarden

Wat verstaan wij als waterschappen onder een standaard?[bewerken]

Definitie van standaard[bewerken]

Een standaard is een speciaal soort norm. Namelijk een stelsel van erkende afspraken, specificaties en/of criteria in relatie tot een product, dienst of methode.

Een standaard draagt bij aan:[bewerken]

 • Toegankelijk maken van data;
 • Alert reageren bij het wijzigen van data;
 • Samenwerken, bij het halen, brengen en delen van data spreken we dezelfde taal;
 • Transparant zijn, het inzichtelijk maken van data. Data presenteren vanuit de waterschappen via de Centrale Distributielaag (CDL) als een landelijk beeld via de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK);
 • Betrouwbaar maken van data, we houden ons aan de nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO) afspraken.

Een standaard bestaat uit:[bewerken]

 1. Een (elektronisch) document waarin de specificaties of criteria voor een product, dienst of methode zijn vastgelegd;
 2. Vastgelegd binnen een bedrijf, consortium of via een erkende standaardisatie-organisatie (zoals ISO of NEN);
 3. Kent doorgaans een proces om de standaard te ontwikkelen en beheren.


"Een waterschap heeft haar digitale dienstverlening en informatie op orde en daarbij geldt dat ICT-systemen voor het uitwisselen van data dezelfde standaard hebben geïmplementeerd".


Wat is voor de waterschappen het voordeel van standaarden?[bewerken]

 • Betere samenwerking: data delen en onderhouden is een arbeidsintensief proces. Met standaarden kunnen zowel de waterschappen onderling, als waterschappen met andere overheden, beter samenwerken en gegevens eenvoudiger uitwisselen. Dit bevordert voor waterschappen onderling en voor afnemers (zoals andere overheden) de toegankelijkheid van data;​
 • Het gebruik maken van standaarden zorgt voor het op uniforme wijze vastleggen en uitwisselen van data. Dit bevordert de betrouwbaarheid van data bij het verstrekken hiervan aan derden;
 • We hebben onze informatie op orde: hierdoor zijn we beter in staat om onze informatie te vertalen naar kennis. Dit stelt de waterschappen in staat om als collectief, data transparant als een landelijk beeld te presenteren via Publieke Dienstverlening;
 • We spreken dezelfde taal. Dit draagt bij aan een eenduidig begrippenkader en stelt de waterschappen in staat om betrouwbare relaties te leggen tussen verschillende objecten. Bij het wijzigen van een object bij waterschap A waar waterschap B een relatie mee heeft, kan waterschap B alert reageren.


Welke standaarden gelden voor de waterschappen?[bewerken]

Transparantie:

Hier komt een overzicht van standaarden en de samenhang met bedrijfsfuncties, processen, applicaties.​

Samenwerken en informatie op orde:

Hier komt een overzicht van de gezamenlijke programma’s/initiatieven die zich bezighouden met standaarden.​

Forum Standaardisatie richt zich op standaarden voor gegevensuitwisseling; ​

 1. Er zijn verplichte en aanbevolen standaarden voor de publieke sector;
 2. Benieuwd welke standaarden voor jouw project van toepassing zijn, klik hier voor de beslisboom;​

||

Het basismodel Geo-informatie wordt weergegeven in de vorm van een piramide van specialisaties met daarin een stapeling van profielen en uitbreidingen. De Linked data wordt weergegeven in de vorm van een piramide van hergebruik en referenties van ontologieën en bestaat uit 4 lagen. Van bovenaf naar beneden: algemene ontologieën, generieke/functionele ontologieën, algemene concepten, domeinontologieën.
Over deze afbeelding