Watersystemen


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.


Organisatorische laag WatersystemenSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding

Binnen het waterschap is het watersysteem één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "voldoende water" kan worden uitgevoerd waarbij we de waterstand kunnen reguleren in tijden van droogte of overvloed.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt het watersysteem ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het watersysteem en beslissingen in samenhang met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties kunnen worden genomen.

Heb je vragen of wil je meedenken over Watersystemen, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 27 oktober jl. is gesproken over:

 1. Sneak preview persona's op WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online:
  1. informatieadviseur / -manager
  2. functioneel beheerder
  3. enterprise architect
  4. business manager
 2. Hoofdprocessen en subprocessen watersystemen
 3. Producten watersystemen
 4. Vervolg / roadmap
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentie Iedere vier weken Vergaderdata
 • di 24 november 2020
 • di 22 december 2020
 • di 19 januari 2021
 • di 16 februari 2021
 • di 16 maart 2021
 • di 13 april 2021
 • di 11 mei 2021
 • di 8 juni 2021
 • di 6 juli 2021
Leden o.a.