Stijlgids

Inleiding[bewerken]

Het modelleren van architecturen kan op allerlei wijzen. Om te voorkomen dat architecten allemaal hun eigen taal gaan spreken is deze stijlgids ontwikkeld. Deze beschrijft welke modellen we binnen de WILMA (beogen te) ontwikkelen en beheren, en de inzichten die de modellen bieden voor onze (externe) gebruikers.

Relatie kennismodel[bewerken]

De stijlgids is een extensie op het kennismodel en beschrijft hoe we dat metamodel toepassen om architectuur te modelleren. Hij beschrijft afspraken voor het uniform en consistent modelleren binnen de WILMA met behulp van Archimate 3.1 voor een aantal veel voorkomende views/modellen. De stijlgids bevat voor elk model/view de symbolen, relaties en definities uit het kennismodel.

Algemene modelleerrichtlijnen[bewerken]

Overerving en afgeleide relaties[bewerken]

Binnen de Archimate-taal is het toegestaan bepaalde relaties af te leiden en/of te overerven van indirect gerelateerde elementen. De regels hiervoor zijn hier te vinden. Afgeleide relaties zijn niet expliciet beschreven in het kennismodel, maar zijn wel toegestaan binnen de modeluitwerkingen binnen de WILMA.

Aggregaties, Composities en Specialisaties[bewerken]

Op verschillende plekken binnen het kennismodel is het toegestaan om te werken met aggregatie-, compositie- en/of specialisatierelaties. Hierbij hanteren we wel de volgende richtlijnen:

  • bij parent-child-relaties tussen architectuurelementen van het type aggregatie, compositie of specialisatie mag de naam van de child niet dezelfde naam hebben als de parent, omdat er dan dubbele elementen ontstaan met dezelfde naam. Elementen moeten altijd uniek zijn
  • een parent-element moet altijd twee of meer child-elementen aggregeren, composeren of generaliseren. Als het een één op één relatie is voegt een verdere uitdieping immers allen extra beheer en geen extra inzichten toe.Modeltypen[bewerken]

Grondslagenlaag[bewerken]
  • Strategisch Risicomanagementmodel: een overzicht van beleidskaders en de doorvertaling naar doelstellingen, principes, bedreigingen en controlemaatregelen
  • Effectsturingsmodel: model gericht op het formuleren van een strategie op basis van de wettelijke grondslagen van een waterschap
  • Strategiemodel: overzicht op hoog niveau van het beoogde resultaat van de organisatie en de benodigde activiteiten, capabilities en resources die nodig zijn om dit resultaat te bewerkstelligen


Organisatielaag[bewerken]


Informatielaag[bewerken]Applicatielaag[bewerken]