Stijlgids

Inleiding

Het modelleren van architecturen kan op allerlei wijzen. Om te voorkomen dat architecten allemaal hun eigen taal gaan spreken is deze stijlgids ontwikkeld. Deze beschrijft welke modellen we binnen de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. (beogen te) ontwikkelen en beheren, en de inzichten die de modellen bieden voor onze (externe) gebruikers.

Relatie kennismodel

De stijlgids is een extensie op het kennismodel en beschrijft hoe we dat metamodel toepassen om architectuur te modelleren. Hij beschrijft afspraken voor het uniform en consistent modelleren binnen de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. met behulp van Archimate 3.1 voor een aantal veel voorkomende views/modellen. De stijlgids bevat voor elk model/view de symbolen, relaties en definities uit het kennismodel.

Organisatielaag


Informatielaag