Overleg en afstemming

Het ontwikkelen van architecturen vergt veel interactie en samenwerking tussen diverse belanghebbenden, zoals businessmanagers, proceseigenaren, informatiemanagers, projectmanagers en ICT-ers. Deze interactie en samenwerking zijn van groot belang voor een goed lopend architectuurproces, zowel om de eisen voor de architectuur helder te krijgen als om de resultaten van het architectuurproces te delen met de gebruikers van de architectuur (zoals projecten en beheer).


SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Interactie en samenwerking Architecten werken individueel Architecten werken samen Samenwerking met stakeholders Eigenaarschap is gedeeld
De architecten werken veelal individueel binnen hun expertise gebied, project of organisatie. Er is weinig onderlinge samenwerking en afstemming tussen de architecten binnen, danwel buiten de eigen organisatie. Er is niet het gevoel dat de architecten als team ergens voor staan. De architecten vormen virtueel één team, delen een gezamenlijke visie op architectuur, wisselen ervaringen uit en bespreken onderling inhoudelijke issues. Alle architecten voelen zich verantwoordelijk voor de architectuur als geheel en weten elkaar makkelijk te vinden. Er is een effectieve werkverdeling tussen de architecten. De architecten en stakeholders werken actief samen bij het werken onder architectuur (zowel het opstellen van de architectuur als het toepassen er van). Architectuur leeft binnen de organisatie. Er wordt actief gecommuniceerd over de architectuur en daarvoor relevante ontwikkelingen. De benodigde kennis en vaardigheden worden actief overgebracht naar niet-architecten. Het initiatief ligt nog wel veelal bij de architecten. Architecten zijn voldoende zichtbaar en geloofwaardig in de organisatie. Daarbij weten architecten en bestuur/directie/management elkaar makkelijk te vinden. Niet alleen de architecten, maar een 'leidende coalitie' van betrokkenen beseffen eigenaar te zijn van het werken onder architectuur. Het is niet het feestje van de architecten, maar een manier van werken binnen de organisatie. De stakeholders hebben de vereiste kennis en vaardigheden voor het effectief werken onder architectuur. Men neemt verantwoordelijkheid voor het werken onder architectuur en kan elkaar aanspreken op architectuur-issues en hoe hiermee om te gaan.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
Hollandse Delta
Waternet
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Vallei en Veluwe
Fryslân
Rivierenland
Hollands Noorderkwartier
Delfland
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden15. Interactie & samenwerking.jpg

Best Practices[bewerken]

BestPractice HWH.jpg