Ondersteunende functiesDeze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag Ondersteunende functiesOrganisatielaag Ondersteunende functiesInformatielaag Ondersteunende functiesApplicatielaag Ondersteunende functiesNetwerklaag Ondersteunende functiesSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


De ondersteunende bedrijfsfuncties van een organisatie zijn de verschillende activiteiten en afdelingen die niet direct gericht zijn op het produceren van het hoofdproduct of de hoofddienst van de organisatie, maar die essentieel zijn voor het goed functioneren ervan. Ze worden ook wel eens vertaald naar het acroniem "SCOPAFIJTH". Ondersteunende processen houden de organisatie in stand en leveren mensen en middelen voor het uitvoeren van de kerntaken van de organisatie. Ondersteunende bedrijfsfuncties worden ook wel aangeduid met 'bedrijfsvoering' of 'instandhouding'.

Het woord SCOPAFIJTH is een acroniem voor:

  • Security
  • Communicatie
  • Organisatie
  • Personeel
  • Administratieve organisatie
  • Financiën
  • Informatievoorziening
  • Juridisch
  • Technologie
  • Huisvesting

In de WILMA wordt dit acroniem niet tot "op de letter" gevolgd, maar de essentie blijft ook in de referentiearchitectuur staan.