Ondersteunende functies


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag Ondersteunende functiesOrganisatielaag Ondersteunende functiesInformatielaag Ondersteunende functiesApplicatielaag Ondersteunende functiesNetwerklaag Ondersteunende functiesSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeeldingUserstory

Als adviseur bedrijfsvoering wil ik grip op de producten en diensten die ik lever...

  • Strategisch niveau: …. zodat de inrichting op tactisch niveau zodanig is dat ik optimaal kan adviseren en bijdragen aan de besluitvorming op strategische doelen;
  • Tactisch niveau: ….zodat ik inzicht heb in de voortgang van mijn processen, optimaal kan sturen op de kwaliteit van de output en deze aansluit bij de processen waaraan ik ondersteunend ben;
  • Operationeel niveau: ….zodat de producten die ik lever aansluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau.

Heb je vragen of wil je meedenken over het onderwerp Ondersteunende functies in relatie tot WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie., meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 24 maart jl. is gesproken over:

  • Uitwerking processen financiën
  • Uitwerking processen juridische ondersteuning
  • Uitwerking processen huisvesting en facilitair beheer
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
  • do 1 september 2022
  • do 6 oktober 2022
  • do 10 november 2022
  • do 15 december 2022
Leden o.a.: