Ondersteunende functies


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag Ondersteunende functiesOrganisatielaag Ondersteunende functiesInformatielaag Ondersteunende functiesApplicatielaag Ondersteunende functiesNetwerklaag Ondersteunende functiesSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeeldingUserstory

Als adviseur bedrijfsvoering wil ik grip op de producten en diensten die ik lever...

  • Strategisch niveau: …. zodat de inrichting op tactisch niveau zodanig is dat ik optimaal kan adviseren en bijdragen aan de besluitvorming op strategische doelen;
  • Tactisch niveau: ….zodat ik inzicht heb in de voortgang van mijn processen, optimaal kan sturen op de kwaliteit van de output en deze aansluit bij de processen waaraan ik ondersteunend ben;
  • Operationeel niveau: ….zodat de producten die ik lever aansluiten bij het gewenste kwaliteitsniveau.

Heb je vragen of wil je meedenken over het onderwerp Ondersteunende functies in relatie tot WILMA, meld je dan aan bij Roel van den Berg.

In de bijeenkomst van 15 december jl. is gesproken over:

  • Processen Personeelsmanagement
  • Processen Communicatie
  • Uitwerking processen voor informatiemanagement en IT-management
  • Uitwerking in concept voor processen voor Inkoop en contractmanagement
  • Uitwerking proces voor Administratieve ondersteuning
Beheerders Facilitator
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
Leden o.a.: