OmgevingswetVijflaagsmodel en site-indeling

De architectuur van de DSO-LV volgt op hoofdlijnen het NORA vijflaagsmodel. Daarom is de WILMA voor het thema Omgevingswet ook gestructureerd conform datzelfde vijflaagsmodel.

Klik op elementen op onderstaande plaat om direct naar een pagina te navigeren.

Grondslagen waterschapOrganisatorische laag OmgevingswetInformatielaag OmgevingswetApplicatielaag OmgevingswetSitemap omgevingswet2.png
Over deze afbeelding


Met de komst van de Omgevingswet is het voor waterschappen noodzakelijk om aan te sluiten op de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

Door de WILMA als referentiearchitectuur te gebruiken voor het opzetten van een eigen enterprise- architectuur, kan inzichtelijk worden gemaakt welke bedrijfs- en informatie-aspecten ingevuld moeten worden door een waterschap om aan te sluiten op de DSO-LV.

Verdieping vindt plaats door middel van de volgende architectuurproducten:

  • 1. Uitbreidingen op het WILMA-architectuurmodel
  • 2. De Afgeleide principes
  • 3. Handreikingen & Achtergrondinformatie


1. Uitbreidingen op het WILMA-architectuurmodel

Door het WILMA-architectuurmodel uit te breiden met relevante architectuur-elementen en -views kunnen tal van zaken op verschillende niveaus inzichtelijk worden gemaakt voor de waterschappen.

Verder maken we als referentie gebruik van de architectuuruitwerking zoals die is opgeleverd vanuit:


2. Afgeleide principes

De Afgeleide principes zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken van de diensten van de overheid en geven handvatten voor operationeel niveau door hun uitwerking in concrete implicaties.

3. Handreikingen & Achtergrondinformatie

Handreikingen en achtergrondinformatie die specifiek ingaan op één of enkele architectuurlagen zijn opgenomen in de pagina van de betreffende laag. Hiernaast zijn er echter ook handreikingen en achtergrondinformatie die niet laagspecifiek of laagoverstijgend van aard zijn. Klik op onderstaande link om deze handreikingen en achtergrondinformatie voor het thema Omgevingswet te raadplegen: