Omgevingswet


Vijflaagsmodel en site-indeling

De architectuur van de DSO-LV volgt op hoofdlijnen het NORA vijflaagsmodel. Daarom is de WILMA voor het thema Omgevingswet ook gestructureerd conform datzelfde vijflaagsmodel.

Klik op elementen op onderstaande plaat om direct naar een pagina te navigeren.

Grondslagen waterschapOrganisatorische laag OmgevingswetInformatielaag OmgevingswetApplicatielaag OmgevingswetSitemap omgevingswet2.png
Over deze afbeelding


Vanuit de community Actualisatie WILMA wordt de WILMA referentie-architectuur geactualiseerd. Dat gebeurt door slim hergebruik te maken van (tussen)resultaten van diverse projecten. Ze richten zich daarbij vooral op (het beheer van) de generieke zaken in de WILMA:


Verdere verdieping vindt plaats binnen thema’s en communities, waar de community Omgevingswet er één van is. Door de WILMA als referentiearchitectuur te gebruiken voor het opzetten van een eigen enterprise- architectuur, kan inzichtelijk worden gemaakt welke bedrijfs- en informatie-aspecten ingevuld moeten worden door een waterschap om aan te sluiten op de DSO-LV.

Verdieping vindt plaats door middel van de volgende architectuurproducten:

 • 1. Uitbreidingen op het WILMA-architectuurmodel
 • 2. Afgeleide principes
 • 3. Handreikingen en achtergrondinformatie
 • 4. Achtergrondinformatie


1. Uitbreidingen op het WILMA-architectuurmodel

Door het WILMA-architectuurmodel uit te breiden met relevante architectuur-elementen en -views kunnen tal van zaken op verschillende niveaus inzichtelijk worden gemaakt voor de waterschappen.

Verder maken we als referentie gebruik van de architectuuruitwerking zoals die is opgeleverd vanuit:


2. Afgeleide principes

Afgeleide principes zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken van de diensten van de overheid en geven handvatten voor operationeel niveau door hun uitwerking in concrete implicaties.

3. Handreikingen en achtergrondinformatie & Achtergrondinformatie

Handreikingen en achtergrondinformatie die specifiek ingaan op één of enkele architectuurlagen zijn opgenomen in de pagina van de betreffende laag. Hiernaast zijn er echter ook handreikingen en achtergrondinformatie die niet laagspecifiek of laagoverstijgend van aard zijn. Klik op onderstaande link om deze handreikingen en achtergrondinformatie voor het thema Omgevingswet te raadplegen:

Userstory

Vanuit de community Omgevingswet wil ik...

 • waterschappen inzicht geven in de manier waar outputmanagement voor de Omgevingswet georganiseerd kan worden, zodat waterschappen op een uniforme manier de communicatie omtrent dit onderwerp naar de buitenwereld kunnen organiseren.
  • Product
  • Overzicht outputmanagement Omgevingswet


 • waterschappen een overzicht kunnen geven van de processen binnen een waterschap die van belang zijn voor de Omgevingswet en welke applicatiefuncties en applicaties nodig zijn om de juiste informatie vast te leggen.
  • Product
  • Overzicht processen Omgevingswet


 • de waterschappen een overzicht kunnen bieden van de gegevensdomeinen die van toepassing zijn op de Omgevingswet, zodat een waterschap deze gegevensdomeinen kan toepassen binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht gegevensdomeinen Omgevingswet

Tijdens de bijeenkomst van de community Omgevingswet van 20 december jl. is gesproken over:

 • Voorstellen voor aanpassingen in de modellering
 • Elektronisch publiceren & werking proces Waterschapsverordening en het intekenen van beperkingsgebieden/werkingsgebieden
 • Wijzigen verordening/legger/plan
 • Onderwerpen voor de Roadmap 2023
BeheerdersGert Kuivenhoven en Michel Zwart Facilitator
VergaderfrequentieIedere vijf weken Vergaderdata
Leden o.a.:
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Gert Kuivenhoven, Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Paul van der Weerd, Waterschap Drents Overijsselse Delta