Omgevingswet


Vijflaagsmodel en site-indeling

De architectuur van de DSO-LV volgt op hoofdlijnen het NORA vijflaagsmodel. Daarom is de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. voor het thema Omgevingswet ook gestructureerd conform datzelfde vijflaagsmodel.

Klik op elementen op onderstaande plaat om direct naar een pagina te navigeren.


Grondslagen waterschap Organisatie waterschap Informatie waterschap Systemen waterschapArchitectuur omgevingswet.png
Over deze afbeelding


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Vanuit de community Actualisatie WILMA wordt de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. referentie-architectuur geactualiseerd. Dat gebeurt door slim hergebruik te maken van (tussen)resultaten van diverse projecten. Ze richten zich daarbij vooral op (het beheer van) de generieke zaken in de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.:


Verdere verdieping vindt plaats binnen thema’s en communities, waar de community Omgevingswet er één van is. Door de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. als referentiearchitectuur te gebruiken voor het opzetten van een eigen enterprise- architectuur, kan inzichtelijk worden gemaakt welke bedrijfs- en informatie-aspecten ingevuld moeten worden door een waterschap om aan te sluiten op de DSO-LV.

Verdieping vindt plaats door middel van de volgende architectuurproducten:

 • 1. Uitbreidingen op het WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.-architectuurmodel
 • 2. Afgeleide principes
 • 3. Handreikingen en achtergrondinformatie
 • 4. Achtergrondinformatie


1. Uitbreidingen op het WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.-architectuurmodel

Door het WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.-architectuurmodel uit te breiden met relevante architectuur-elementen en -views kunnen tal van zaken op verschillende niveaus inzichtelijk worden gemaakt voor de waterschappen.

Verder maken we als referentie gebruik van de architectuuruitwerking zoals die is opgeleverd vanuit:


2. Afgeleide principes

Afgeleide principes zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken van de diensten van de overheid en geven handvatten voor operationeel niveau door hun uitwerking in concrete implicaties.

3. Handreikingen en achtergrondinformatie & Achtergrondinformatie

Handreikingen en achtergrondinformatie die specifiek ingaan op één of enkele architectuurlagen zijn opgenomen in de pagina van de betreffende laag. Hiernaast zijn er echter ook handreikingen en achtergrondinformatie die niet laagspecifiek of laagoverstijgend van aard zijn. Klik op onderstaande link om deze handreikingen en achtergrondinformatie voor het thema Omgevingswet te raadplegen:

Van Paul de Frankrijker, verbindingsarchitect waterschappen, ontvingen wij het volgende bericht:

Bij deze wil ik je uitnodigen voor de review op de notitie over federatieve toegang bij samenwerking in het digitaal stelsel omgevingswet. Op- en aanmerkingen graag aanleveren in het reviewformulier (op te vragen bij Paul of bij de WILMAWater Informatie Logisch Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.). Jouw review is welkom tot donderdag 16 juli 2020 16.00 uur.

Deze review is onderdeel van de governance in het programma ADSMO. Volgende stap is vaststellen via het PIBO, uiteraard na de verwerking van de input uit de review via het Stelsel architectuurteam (SAT). Na vaststelling kunnen de uitgangspunten worden overgenomen in de GAS van de DSO samenwerkingsfunctionaliteit en de betreffende applicatiecomponenten van de referentiearchitecturen van de koepels (GEMMA/WiLMA/PETRA en/of NORA).

Beheerders Gert Kuivenhoven en Michel Zwart Facilitator Guido van der Kolk
Vergaderfrequentie Iedere zes weken Vergaderdata
 • di 8 september 2020
 • do 15 oktober 2020
 • di 24 november 2020
Leden o.a.:
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Gert Kuivenhoven, Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Paul van der Weerd, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Sjef Wierink, Waterschap Vallei en Veluwe