Processen

Het inrichten van processen ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaat over welke informatie een waterschap nodig heeft en welke eisen daaraan moeten worden gesteld:

  • 1: Opvragen op strategisch niveau: een waterschap heeft bestuurlijke informatie nodig voor besluitvorming ten aanzien van van strategische doelen
  • 2: Op tactisch niveau: welke processen moet een waterschap ingericht hebben om de informatie te verstrekken? Welke gegevens moeten hiervoor worden vastgelegd, verstrekt, gearchiveerd en op termijn worden vernietigd?
  • 3: Op operationeel niveau: Het daadwerkelijk vastleggen, verstrekken, archiveren en vernietigen van betrouwbare gegevens vanuit het veld


Informatie moet dezelfde oorsprong hebben.


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
... ... ...

Bedrijfsprocesinteracties

Onderstaande model toont de belangrijkste werkprocessen binnen de bedrijfsfuncties van gegevensmanagement en hun interacties. Bedrijfsfunctie-interactiemodel Gegevensmanagement Bedrijfsfunctie-interactiemodel Gegevensmanagement

Bedrijfsprocessen en -diensten

Onderstaande modellen tonen een aantal belangrijke diensten en de bedrijfsprocessen die ze realiseren. Binnen deze bedrijfsprocessen vormen de werkprocessen binnen gegevensmanagement een belangrijke rol.

Bedrijfsproces: document lifecycle-management

Dit bedrijfsproces toont de levenscyclus van documenten, van "geboorte" tot vernietiging. Bedrijfsproces documentmanagement

Bedrijfsproces: gegevenslifecycle-management

Dit bedrijfsproces toont de levenscyclus van gegevens, van "geboorte" tot vernietiging. Gegevenslifecyclemanagement.png

Bedrijfsproces: externe gegevenslevering

Dit bedrijfsproces betreft het leveren van gegevens aan externe "klanten" van het waterschap. bedrijfsproces externe gegevenslevering

Bedrijfsproces: behandelen terugmelding bronregistratie

Dit bedrijfsproces betreft het behandelen van een terugmelding op een bronregistratie. Externe gebruikers van gegevens die fouten constateren in data, kunnen (of "moeten" in geval van basisregistraties) deze melden aan de bronhouder. Deze pakt ze op en gebruikt ze om de gegevens in de bronregistratie te verbeteren. Bedrijfsproces terugmelding bronregistratie

Bedrijfsproces: terugmelding bronregistratie incl. bedrijfsobjecten

Binnen bovenstaande bedrijfsproces worden gegevens gecreëerd (C), gelezen (R), ge-update (U) of verwijdert (D). Onderstaande model toont welke gegevens (bedrijfsobjecten) dat zijn. terugmelding bronregistratie incl. bedrijfsobjecten