Grondslagenlaag Primaire functies

De grondslagenlaag voor de primaire functies bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op de visie droge voeten, schoon en voldoende water (Zie: de Waterwet en Bestuursakkoord Water). Het waarom en waarvoor vormen de motivatie om verder invulling te geven aan het realiseren en onderhouden van primaire functies.

Missie[bewerken]

Als waterschappen staan wij voor droge voeten, schoon en voldoende water.

Visie[bewerken]

Door klimaatsveranderingen krijgt Nederland steeds meer te maken met weersextremen zoals piekbuien, stijging van de waterspiegel en extreme droogte. Maar is er ook een trend ontstaan dat invasieve exoten steeds vaker de balans in het ecosysteem verstoren.

Om droge voeten te houden kent Nederland een uitgebreid stelsel van regionale keringen die Nederland moeten beschermen tegen overstromingen. Om te zorgen voor voldoende water wordt middels het watersysteem water opgeslagen om daar in droge tijden gebruik van te kunnen maken en in natte tijden moet het water zo goed mogelijk afgevoerd kunnen worden.

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen die via het toiletbezoek in het riool terechtkomen en uit het rioolwater moeten worden gezuiverd. Om te blijven zorgen voor schoon water en te voorkomen dat medicijnresten een gevaar gaan vormen voor ons oppervlaktewater en drinkwater, moet het waterzuiveringsysteem in staat zijn om het rioolwater te ontdoen van medicijnresten.

Uitwerking per domein[bewerken]