Nadere toelichting toevoeging bedrijfsfuncties en bedrijfssubfuncties

Bij de verdere uitwerking van het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. in bedrijfssubfuncties zijn een aantal nieuwe inzichten ontstaan, die hebben geleid tot enkele wijzigingen in het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Besturende bedrijfsfuncties

De besturende bedrijfsfuncties zijn opnieuw gegroepeerd en de bedrijfssubfuncties zijn toegevoegd:

  • De bedrijfsfunctie strategie is hernoemd naar strategie en governance. De focus lig op zaken als missie, visie, kernwaarden en de daarbij behorende inrichting.
  • De bedrijfsfunctie planvorming is hernoemd naar beleid en planvorming. Naast het opstellen van beleid en tactische plannen is architectuur als expliciete subfunctie opgenomen.
  • De bedrijfsfunctie management is uitgesplitst in verandermanagement en verbetermanagement. Verandermanagement richt zich op de sturing op innovatie, programma’s en projecten. Verbetermanagement richt zich op de dagelijkse operatie en het realiseren van verbeteringen.
  • De bedrijfsfunctie samenwerking derden en verbonden partijen is als subfunctie opgenomen bij strategie en governance.


Bedrijfsfunctie gegevensmanagement

Voor de bedrijfsfunctie gegevensmanagement zijn de bedrijfssubfuncties toegevoegd.

  • Gegevenskwaliteitsmanagement voor het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitseisen die de organisatie daaraan stelt.
  • GegevensbeheerGegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context. voor het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context (Kernregistraties, Procesregistraties en Basisregistraties) en het beheren van gegevens met als doel een juiste context bij de gegevens te delen (zoals eigenaarschap, karakteristieken, bron, doel etc.).
  • Archiefbeheer: Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet.
  • Gegevensintegratie en -distributie: Het ervoor zorgdragen dat gegevens duurzaam toegankelijk blijven of conform de juiste bewaartermijn worden verwijderd, zodat het handelen van de organisatie publiek verantwoord kan worden. Dit geldt voor zowel gestructureerde gegevens als ongestructureerde gegevens. Rekening houden met de levenscyclus van gegevens en conform de archiefwet.


Ondersteunende bedrijfsfuncties

De ondersteunende bedrijfsfuncties zijn opnieuw gegroepeerd en de ondersteunende bedrijfssubfuncties zijn toegevoegd.

Uitgangspunten hiervoor zijn:

  • Kaderstellende zaken (bijvoorbeeld het maken van beleid) borg je binnen de besturende functies.
  • Het toetsen of ondersteunende functies (zoals compliancy) worden nageleefd, wordt geborgd in de besturende functies.