WILMA Softwarecatalogus

Op 26 juni 2020 is de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus live gegaan. De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. software catalogus is gebaseerd op die van de GEMMA.

WILMA Softwarecatalogus

Op de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus staat het softwareaanbod van leveranciers voor de waterschappen en hoe de waterschappen deze gebruiken. Leveranciers geven per softwareproduct aan wat de globale functionaliteit is, welke pakketversies er zijn, de status hiervan, wanneer de distributie is gestart en wat voor technologie het betreft. Ook wordt hier aangegeven voor welke referentiecomponenten het pakket geschikt is.

Waterschappen kunnen via een besloten gedeelte aangeven welke software zij gebruiken voor welk doeleinde. Wanneer waterschappen hun applicatielandschap hebben ingevoerd, wordt deze automatisch geplot op de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. referentiecomponentenkaart. Naast de applicaties kunnen koppelingen tussen applicaties onderling en met Landelijke Voorzieningen worden vastgelegd. Daarmee wordt een gestructureerd overzicht van het applicatielandschap en koppelingen in kaart gebracht.

Waarvoor kun je de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus gebruiken?

De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus wordt gebruikt bij ICT-vervangings- of investeringsvraagstukken binnen een waterschap. Het ingevoerde applicatielandschap en koppelingen kunnen worden vergeleken met andere waterschappen. Kennis uitwisselen wordt hierdoor nog makkelijker.

De softwarecatalogus kan door een waterschap worden ingezet voor:

  • marktoriëntatie voor nieuwe of vervangende software;
  • eigen applicatielandschap vergelijken met andere waterschappen;
  • contact leggen met waterschappen met interessant productportfolio;
  • het plannen van ICT-vervangingen;
  • het opstellen van een programma van eisen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het bespreken van meningsverschillen met de leverancier over wat is afgesproken en wat is geleverd.


ICT-leveranciers kunnen dankzij de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op ondersteuning van nieuwe standaarden.

De WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Softwarecatalogus wordt continu doorontwikkeld.