Gegevensmanagement

ArchiMate-modellen > WILMA > Groupings > Gegevensmanagement
ArchiMate-element Gegevensmanagement
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMA/id-364072b3-886c-47729-8ba2-53f734e2d1c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Gegevensmanagement
Documentatie  : Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met gegevensmanagement
Semanticsearch  : gegevensmanagement
Object ID  : 364072b3-886c-47729-8ba2-53f734e2d1c
Object ID_nl  : 364072b3-886c-47729-8ba2-53f734e2d1c
Original ID  : id-364072b3886c477298ba253f734e2d1c
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een groepering van bedrijfsobjecten die te maken hebben met gegevensmanagement (Grouping) Gegevensman- agement Beschrijving van categorieën procesgebonden informatieobjecten die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen, voorafgegaan door een verantwoording. Daarin staan de termijnen na het verstrijken waarvan de vernietiging wel of niet mag plaatsvinden. (BusinessObject) selectielijst Een gegeven, ook wel data, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit. (BusinessObject) gegeven Overeenkomst waarmee een verwerkingsverantwoordelijke uitsluit dat de andere partij de persoonsgegevens voor eigen doelen mag verwerken. (BusinessObject) gegevensverw- erkingsoveree- nkomst Een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm. (BusinessObject) gegevensverz- ameling Instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. (BusinessObject) data protectionimp- act assessment De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of functionaliteit. (BusinessObject) informatiebeh- oefte Een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV- classificatie Afspraken tussen de gegevenseigenaar en gegevensverwerker welke gegevens moeten worden vastgelegd, gemuteerd of opgevraagd en conform met welk technisch format dit gebeurt. (BusinessObject) gegevenslever- ingsovereenko- mst Een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd (BusinessObject) archiefobject Een bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. (BusinessObject) document Gegevens die de karakteristieken van gegevens beschrijven. (BusinessObject) metagegeven AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 18-09-2023 13:28:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 13:28:29 CEST

</noinclude>