Verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom enterprise architectuur

Als de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het architectuurdenken en -werken voor iedereen helder en eenduidig zijn belegd, wordt voorkomen dat discussies en meningsverschillen rondom architectuur in een vacuüm raken. Bovendien kunnen partijen dan aangesproken worden op hun eigen specifieke bijdrage aan de architectuur.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Onduidelijke verantwoordelijkheid Eigenaarschap architectuurproducten belegd Management verantwoordelijk voor het werken onder architectuur Bestuur/directie verantwoordelijk voor effect van werken onder architectuur
De architectuur wordt gezien als losstaande en specialistische activiteit van architecten, zonder sturing vanuit het management. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de architectuurproducten en het periodiek evalueren, formuleren van verbeterpunten en verbeteren van het werken onder architectuur. Dat geldt ook voor het resultaat en het effect. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de architectuur als geheel is belegd. Elk architectuurproduct heeft een eigenaar die verantwoordelijk is voor het beschreven aspect van de architectuur en het valideren van de architectuur. De inhoud van de architectuur heeft een officiële status binnen de organisatie. Het proces om te werken onder architectuur binnen de organisatie is als verantwoordelijkheid belegd op managementniveau. Er is een orgaan waar architectuurbesluiten worden genomen. Verantwoordelijkheid voor het effect van werken onder architectuur is belegd in DB en/of directie van de organisatie. Architectuur is opgenomen in de portefeuille van een van de bestuurders. Het effect van het werken onder architectuur wordt geëvalueerd. De portefeuillehouder is aanspreekbaar op de mate waarin werken onder architectuur bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.
Niveau waterschappen de Dommel
Waternet
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.jpg

Best Practices[bewerken]

BestPractice PSA verplicht stellen.jpg Best Practice Architectuurfuncties ipv Rollen.jpg