Organisatorische laag Waterveiligheid

De organisatorische laag waterveiligheid bevat alle processen, producten en diensten met betrekking tot waterveiligheid die invulling geven aan de doelstelling droge voeten.

Bedrijfsfunctie en werkprocessen Waterkeringenbeheer

De bedrijfsfunctie waterkeringenbeheer is onderverdeeld in vier subfuncties. Per subfunctie is een werkproces beschikbaar. Klik op een onderstaande subfunctie om het werkproces te zien.

Bouw en inrichting waterkeringMonitoring waterkeringOnderhoud waterkeringBediening waterkeringWaterkeringenbeheer.png
Over deze afbeelding

Taken, rollen en verantwoordelijkheden waterveiligheid

Doel

WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie., de IT referentiearchitectuur van de waterschappen, biedt een modelmatig overzicht van de rollen binnen het domein Waterveiligheid, als hulp om te bepalen welke processen door welke rollen worden uitgevoerd en welke applicatieonderdelen nodig zijn om dit werk uit te voeren. Daarmee kan een waterschap voor zichzelf toetsen of een proces op de gewenste manier wordt ondersteund.

Hieronder staat een overzicht van de rollen die binnen het domein waterveiligheid zijn uitgewerkt. De rollen binnen de kolommen informatie/communicatie en technologie zijn verder uitgewerkt binnen het domein gegevensmanagement.


Taken, rollen en verantwoordelijkheden Directeur WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Beleidsadviseur WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Afdelingshoofd WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Proceseigenaar WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Assetmanager WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectleider WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Gebiedsbeheerder WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Objectbeheerder WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Specialist WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectplanner WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectmedewerker WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Monteur WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Asset provider WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Asset engineer WaterveiligheidTaken, rollen en verantwoordelijkheden Project assistent WaterveiligheidInformatiemanagerTaken verantwoordelijkheden waterveiligheid kering obejct gebiedsbeheerder (006).png
Over deze afbeelding