Afgeleide principes

Naast basisprincipes kennen we ook afgeleide principes. Deze zijn te beschouwen als een checklist van kwaliteitskenmerken van de diensten van de overheid en geven handvatten voor operationeel niveau door hun uitwerking in concrete implicaties.

Beoogd wordt dat voor elke nieuwe of aangepaste dienst, de dienstverlener deze kwaliteitskenmerken (in de vorm van ontwerpprincipes) vertaalt naar kwaliteitsnormen (in de vorm van ontwerpbeslissingen). Door het hanteren van de checklist worden belangrijke keuzes op het juiste moment en op de juiste plaats aan de orde gesteld. WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. is dus geen blauwdruk die één op één kan worden overgenomen, maar een richtinggevend instrument dat door professionals naar de eigen situatie moet worden vertaald.


Door te klikken op de verschillende basisprincipes vind je de onderliggende afgeleide principes

Afgeleide principes BP01: Ons waterschap biedt de klant een goede informatiepositie Afgeleide principes BP02: Ons waterschap denkt vanuit de positie van de klant Afgeleide principes BP03: Ons waterschap digitaliseert haar diensten en processen Afgeleide principes BP04: Ons waterschap gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om Afgeleide principes BP05: Ons waterschap gebruikt generieke processen en functies Afgeleide principes BP06: Ons waterschap werkt samen Afgeleide principes BP07: Ons waterschap werkt veilig Afgeleide principes BP08: Ons waterschap is toekomstgericht Afgeleide principes BP09: Ons waterschap gaat doelmatig om met haar publieke middelenAfgeleide principes klikplaat2.png
Over deze afbeelding