Informatiebeveiliging

ArchiMate-modellen > WILMA > BusinessFunctions > InformatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie.
ArchiMate-element InformatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie.
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-ecb62113-d53a-4bdab-f190-3793145f53c
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : InformatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie.
Documentatie  : Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : ecb62113-d53a-4bdab-f190-3793145f53c
Object ID_nl  : ecb62113-d53a-4bdab-f190-3793145f53c
Original ID  : id-ecb62113d53a4bdabf1903793145f53c
Semanticsearch  : informatiebeveiligingHet hanteren van een samenhangend stelsel van maatregelen dat zich richt op het blijvend realiseren van een gewenst niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van (stuur-)informatie en informatiesystemen die gebruikt worden binnen een organisatie.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. (BusinessFunction) Informatiebeve- iliging Het zorgdragen voor een toekomstvaste inrichting van de informatievoorziening en het ontwikkelen en uitvoeren van informatiebeleid. (BusinessFunction) Informatieman- agement Een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV- classificatie Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. (BusinessObject) autorisatie Instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. (BusinessObject) data protection impact assessment Grouping Informatiebeve- iligingsaspecte- n van bedrijfscontinuÃ- ¯teitsbeheer Grouping Beheer van informatiebeve- iligingsincident- en Grouping Organiseren van informatiebeve- iliging AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert Deze svg is op 27-07-2022 21:08:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 27-07-2022 21:08:41 CEST