WILMA kennismodel

Hieronder staan het WILMA kennismodel, gebaseerd op het GEMMA Kennismodel.

Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. (Product) Product Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. (BusinessService) Bedrijfsservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. (BusinessService) Bedrijfsdeelservice Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag be�nvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) (BusinessEvent) Gebeurtenis Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een keten van activiteiten die wordt uitgevoerd binnen een bedrijfsproces met als doel een specifiek deelproduct te leveren als deel van het resultaat van het betreffende bedrijfsproces. Een deelproces kan worden uitgevoerd als deel van een of meerdere bedrijfsprocessen. (BusinessProcess) Deelproces (werkproces) Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door ��n mens of machine binnen ��n bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). (BusinessProcess) Processtap Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. (BusinessRole) Bedrijfsrol Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. (BusinessCollaboration) Bedrijfssamenwerkin-g Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. (BusinessActor) Bedrijfsactor Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. (ApplicationService) Applicatieservice Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving (ApplicationInterface) Applicatie-interface Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. (DataObject) Gegevensobject Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. (ApplicationCollaboration) Applicatiesamenwerki-ng Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. (Constraint) Standaard Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. (Constraint) Standaardversie Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. (ApplicationComponent) Referentiecomponent Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid (Grouping) Standaardgroep Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door ��n persoon of machine op ��n plek op ��n moment. (BusinessProcess) Handeling De landelijk of sectoraal component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar waterschappen informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Landelijk of sectoraalcomponent De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. (ApplicationService) Landelijke of sectorale service Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen. (ApplicationFunction) Applicatiefunctiegroe-p Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt (Grouping) Domeingroep Basisprincipes (BP’s) beschrijven de kwaliteit van de dienstverlening van een waterschap vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat). (Principle) Basisprincipe Afgeleide principes geven concrete invulling aan de basisprincipes. Critieria voor een afgeleide principe zijn: begrijpelijk, specifiek, toepasbaar, sectorbreed, Nora tenzij. (Principle) Afgeleid principe AggregationRelationship AggregationRelationship groepeert TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship is opgebouwd uit TriggeringRelationship leidt tot AccessRelationship W AggregationRelationship is opgebouwd uit TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship realiseert TriggeringRelationship leidt tot TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship is gerelateerd aan AssignmentRelationship is toegewezen aan SpecializationRelationship specialiseert AggregationRelationship groepeert Heeft toegang tot een bedrijfsobject en: * Is verantwoordelijk voor * is eigenaar van * is beheerder van * is raadpleger van (AccessRelationship) W AggregationRelationship groepeert AssignmentRelationship is toegewezen aan AccessRelationship W ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door ServingRelationship wordt gebruikt door AssignmentRelationship is toegewezen aan RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert ServingRelationship wordt gebruikt door AggregationRelationship groepeert AccessRelationship W AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship specialiseert AssignmentRelationship is toegewezen aan RealizationRelationship Realiseert standaard AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert TriggeringRelationship leidt tot RealizationRelationship RealizationRelationship Realiseert standaard AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship geeft concrete invulling aan Deze svg is op 23-03-2020 15:13:14 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 23-03-2020 15:13:14 CET
Element Beschrijving Elementtype Toelichting Naamgevingsconventie
Afgeleid principe Afgeleide principes geven concrete invulling aan de basisprincipes. Critieria voor een afgeleide principe zijn: begrijpelijk, specifiek, toepasbaar, sectorbreed, Nora tenzij. Principle Korte bondige stelling.
Applicatie-interface Een applicatie-interface beschrijft hoe een component kan koppelen met zijn omgeving ApplicationInterface -
Applicatiefunctie Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. ApplicationFunction Actief werkwoord met een 'passief' zelfstandig naamwoord
Applicatiefunctiegroep Het applicatiefunctiegroepelement groepeert concepten die bij elkaar horen op basis van gedeelde eigenschappen. ApplicationFunction
Applicatiesamenwerking Een aggregatie van twee of meer applicatiecomponenten die samenwerken om collectief gedrag uit te voeren. Een voorbeeld van een applicatie-samenwerking is een zaaksysteem en een DMS die samen zorgen voor het 'administreren van zaakdocumenten'. ApplicationCollaboration
Applicatieservice Een applicatieservice ontsluit functionaliteit naar afnemers van die functionaliteit. Een voorbeeld van een applicatieservice is de 'Aanmaken zaak' service. ApplicationService Actief werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Basisprincipe Basisprincipes (BP’s) beschrijven de kwaliteit van de dienstverlening van een waterschap vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat). Principle Basisprincipes doen over het algemeen geen uitspraken over de wijze waarop dat moet worden gerealiseerd (het hoe). Dat wordt namelijk uitgewerkt in de Afgeleide principes. Basisprincipes helpen bij het schrijven van strategische plannen en wet- en regelgeving. Kort statement beginnend met:"Ons waterschap..."
Bedrijfsactor Een bedrijfsactor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen. BusinessActor Zelfstandig naamwoord
Bedrijfsdeelservice Een deelservice is een onderdeel van een Bedrijfsservice. Dit kan een externe maar ook een interne bedrijfsservice zijn. Bv. het werkproces 'besluiten' uit de WILMA-referentieprocessen(?), levert zo'n deelservice. Het wordt in verschillende bedrijfsprocessen gebruikt, maar het is geen service die de organisatie levert aan de buitenwereld. BusinessService
Bedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodelEen bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard. doorgaans stabiel van aard. BusinessFunction Voor bedrijfsfunctie: Zelfstandig naamwoord. Voor verzamelbedrijfsfunctie: Dichtbij de taal van de business
Bedrijfsobject Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft. BusinessObject Zelfstandig naamwoord
Bedrijfsproces Een keten van activiteiten om een product of dienst te leveren die bijdraagt aan de doelstellingen of bedrijfsfuncties van de organisatie. BusinessProcess Werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Bedrijfsrol Een bedrijfsrol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een bedrijfsactor aan toegewezen kan worden. BusinessRole Actief zelfstandig naamwoord
Bedrijfssamenwerking Een bedrijfssamenwerking is een (tijdelijke) samenstelling van twee of meer bedrijfsrollen resulterend in een specifiek collectief gedrag in een bepaalde context. BusinessCollaboration
Bedrijfsservice Een bedrijfsservice is een dienst die voorziet in de behoefte van een klant binnen of buiten de organisatie. BusinessService Werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Deelproces (werkproces) Een keten van activiteiten die wordt uitgevoerd binnen een bedrijfsproces met als doel een specifiek deelproduct te leveren als deel van het resultaat van het betreffende bedrijfsproces. Een deelproces kan worden uitgevoerd als deel van een of meerdere bedrijfsprocessen. BusinessProcess Een geordende reeks van processtappen die binnen één organisatorische eenheid binnen een organisatie wordt uitgevoerd met als doel een specifieke bijdrage (prestatie) te leveren aan een dienst die uiteindelijke zal worden geleverd aan een burger, een bedrijf of een andere organisatie. Voorheen 'werkproces' genoemd. Actief werkwoord met een zelfstandig naamwoord
Domeingroep Een domein is een afgebakende groep bedrijfsfuncties die in de waterschapspraktijk vaak in samenhang worden ingericht en gebruikt Grouping
Gebeurtenis Een gebeurtenis is iets dat gebeurt (intern of extern) en gedrag be�nvloedt (bv. bedrijfsprocessen en bedrijfsfuncties) BusinessEvent (Bijvoegelijk) Zelfstandig naamwoord
Gegevensobject Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking. DataObject Zelfstandig naamwoord
Handeling Kleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door ��n persoon of machine op ��n plek op ��n moment. BusinessProcess
Landelijk of sectoraal component De landelijk of sectoraal component is een applicatiecomponent die staat voor de sectorale en landelijke voorzieningen waar waterschappen informatie ophalen, delen en of uitwisselen van gegevens met overheidsorganisaties, ketenpartners, burgers en bedrijven. ApplicationComponent
Landelijke of sectorale service De landelijk e of sectorale service is een applicatieservice (of koppelvlak) die de sectorale en landelijke voorzieningen aanbieden aan haar afnemers. ApplicationService
Processtap Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door ��n mens of machine binnen ��n bedrijfsfunctie (eenheid van tijd, plaats en handelen). BusinessProcess
Product Een product is de coherente verzameling van services, vergezeld van een contract of verzameling overeenkomsten, die in zijn geheel wordt aangeboden aan (interne of externe) klanten. Product
Referentiecomponent Definitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren. ApplicationComponent
Standaard Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol. Constraint
Standaardgroep Indeling van standaarden voor de (mate van) bouwbaarheid en testbaarheid Grouping
Standaardversie Een standaardversie geeft de volgorde aan waarin de standaard in de tijd is gewijzigd. Een standaardversie is het resultaat van een proces waarin een standaard is gerealiseerd of gewijzigd. Constraint


Opmerkingen graag op het Discussiebord