Hoofdpagina

Ga naar: navigatie, zoeken

De WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur) is bedoeld als richting gevend en sturend instrument voor het inrichten van de informatiehuishouding van de waterschappen. De WILMA beoogt overzicht en samenhang te bieden en een hulpmiddel te zijn voor de waterschappen om efficiënter samen te werken. De WILMA is een dochter van NORA en daarmee onderdeel van een familie van referentiearchitecturen voor de overheid. De WILMA bestaat uit:

  • Een aantal modellen die inzicht geven in de functies en informatievoorziening van de waterschappen.
  • Daarnaast worden de belangrijkste eisen beschreven die waterschappen stellen aan hun (gezamenlijke) processen en informatievoorziening.

Op basis van de gezamenlijke behoeften van de waterschappen wordt de inhoud verder verbeterd, uitgebreid en doorontwikkeld. Het bewerken van de inhoud wordt gecoördineerd door het Waterschapshuis. De WILMA werkt niet meer met aparte publicatieversies, (WILMA 1.0, 2.0), maar publiceert wijzigingen direct online. Vragen over WILMA of over deze WIKI omgeving kunt u stellen aan: wilma@hetwaterschapshuis.nl