Nieuwe toevoegingen aan de WILMA Softwarecatalogus

De Wilma Softwarecatalogus wordt langzaamaan gevuld. Steeds meer waterschappen voegen hun applicatielandschap toe. Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Noorderzijlvest en Hollandse Delta waren er al te vinden. Nieuwe addities zijn nu Rijn en IJssel, Rivierenland, Zuiderzeeland, Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard, Het Waterschapshuis en Informatiehuis Water.

Gegevensmanagement; binnen de NORA, GEMMA en WILMA samenwerken aan een goede informatiehuishouding

Gegevensmanagement, ofwel: de informatiehuishouding, gaat over het op de juiste manier ophalen, verwerken, borgen en vernietigen van gegevens binnen een organisatie. Goed gegevensmanagement zorgt ervoor dat organisaties voor al hun werkzaamheden steeds de juiste informatie voorhanden hebben. '''In deze blog vertellen Wim Stolk van de NORA en Roel van den Berg van de WILMA over gegevensmanagement bij de Nederlandse overheid en bij de waterschappen.'''