Nieuwe toevoegingen aan de WILMA Softwarecatalogus

De Wilma Softwarecatalogus wordt langzaamaan gevuld. Steeds meer waterschappen voegen hun applicatielandschap toe. Delfland, De Stichtse Rijnlanden, Noorderzijlvest en Hollandse Delta waren er al te vinden. Nieuwe addities zijn nu Rijn en IJssel, Rivierenland, Zuiderzeeland, Rijnland, Schieland en Krimpenerwaard, Het Waterschapshuis en Informatiehuis Water.

WILMA vormt raamwerk voor de lerende organisatie

Piet-Hein Daverveldt is dijkgraaf van Delfland en voorzitter van het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis. Hij juicht het bestaan van een modelarchitectuur zoals de WILMA toe omdat hij gelooft in de kracht van denken in processen. In zijn tijd bij Shell en bij de NEN deed hij ervaringen op met vergelijkbare procesmanagementsystemen. Van daaruit groeide zijn overtuiging dat een raamwerk zoals de WILMA onmisbaar is voor lerende organisaties zoals de waterschappen.