Hoofdpagina

Ga naar: navigatie, zoeken

Metadata


Functiedomein
Architectuur-aspect
Thema
Volwassenheid
Contact
Normatief
Paragrafen

Inhoud


Welkom op deze architectuur wiki van de waterschappen. Hier vindt u alle relevante informatie over de gezamenlijke referentiearchitectuur van de waterschappen, genaamd WILMA.

Op basis van de gezamenlijke behoeften van de waterschappen wordt de inhoud verder verbeterd, uitgebreid en doorontwikkeld. Het bewerken van de inhoud is alleen mogelijk voor de WILMA redactieraad. Vragen over WILMA of over deze WIKI omgeving kunt u stellen aan: wilma@hetwaterschapshuis.nl

WILMA 2011: werk in uitvoering

Vervolgstappen

Wat kan er aan dit onderwerp nog worden toegevoegd?

Zal gaan verwijzen naar 'beheer WILMA'

Zal gaan verwijzen naar 'beheer WILMA'


Deze WIKI bevat de diverse onderdelen waaruit WILMA (Waterschaps Informatie & Logisch Model Architectuur), de referentiearchitectuur voor de waterschappen, bestaat. De WILMA is een geheel aan architectuurmodellen en –principes die relevant zijn voor alle waterschappen. Ze vormen een referentie voor de waterschappen, in de zin dat de modellen en principes gebruikt kunnen worden om onderling afspraken te maken, en in de zin dat de modellen en principes door de waterschappen als startpunt gebruikt kunnen worden voor het invullen van een enterprise architectuur voor het eigen waterschap. De WILMA beoogt overzicht en samenhang te bieden en daarmee een hulpmiddel te zijn voor de waterschappen in de discussie over mogelijkheden tot samenwerking en in het bepalen hoe een mogelijke gemeenschappelijke informatievoorziening doeltreffend kan worden ingericht. De WILMA bestaat uit een aantal modellen die inzicht geven in de functies en informatievoorziening van de waterschappen. Daarnaast worden de belangrijkste eisen beschreven die de waterschappen stellen aan hun (gezamenlijke) processen en informatievoorziening.


De WILMA is ook van belang voor Het Waterschapshuis. Het vormt de kaders waarbinnen projecten voor de gezamenlijke waterschappen uitgevoerd worden. Zo wordt geborgd dat de uitvoering van projecten in lijn is en blijft met de onderlinge afspraken tussen de waterschappen en Het Waterschapshuis.


Een referentiearchitectuur is, zoals de term al aangeeft, bedoeld als referentie voor de individuele waterschappen om, gezamenlijk of individueel, keuzen te maken, gebaseerd op de gezamenlijke strategische visies. Dit betekent dat de referentiearchitectuur zoveel mogelijk inrichtingsonafhankelijk is opgesteld. De specifieke inrichting kan immers van waterschap tot waterschap verschillen. De WILMA maakt dus geen inrichtingskeuzen, tenzij deze voor alle waterschappen gelden. Dit betekent dat elk waterschap voor zich bepaalde zaken nog verder zal moeten uitwerken in een eigen enterprise architectuur. Uiteraard is het ook daarbij mogelijk om zaken gezamenlijk op te pakken. Gezamenlijk gemaakte inrichtingskeuzen kunnen na goedkeuring in de WILMA opgenomen worden.


De WILMA is een dochter van NORA en daarmee onderdeel van een familie van referentiearchitecturen voor de overheid. Naast de WILMA zijn er andere dochters van NORA zoals bijvoorbeeld de GEMMAvoor gemeentes en de PETRA voor provincies.

Achtereenvolgens worden beschreven: