Nieuwe modeltypen in stijlgids

Met een werkgroep voor het thema ''asset management'' wordt gewerkt aan de uitwerking van een referentiearchitectuur voor dit onderwerp. Hierbij wordt een ''top-down'' aanpak gehanteerd, wat tot enkele nieuwe modeltypen in de stijlgids heeft geleid.

De WilMA vraagt om omdenken

Gerard Smits, directeur van Het Waterschapshuis, geeft het eerlijk toe: “Als het om de WiLMA gaat, is hij geen onvoorwaardelijke believer. Dat heeft niets te maken met het principe van werken onder architectuur, want daar gelooft hij wel degelijk in. Gerard ziet vooral dat we nog grote stappen kunnen maken in de praktische toepasbaarheid van de WiLMA. “Mij gaat het erom dat we processen vastleggen tot op het juiste detailniveau. Liefst leggen we daarbij ook nog vast wie in de organisatie welke kennis heeft. Dan kunnen we pas echt uit de voeten met de WiLMA.”