WILMA Archief

Het gezamenlijk nadenken over architectuur door de waterschappen kent een lange historie. In 2006 is de Waterschapsinformatiearchitectuur (WIA) opgesteld. Grote delen hiervan worden nog steeds als bruikbaar ervaren. De WIA heeft ook gediend als input voor de eerste versie van de WILMA die in 2011 is opgesteld. De WIA is hier terug te vinden.

Vanaf 2018 wordt WILMA in een volledig nieuw jasje gestoken, gebaseerd op de GEMMA. Aan de hand van actuele ontwikkelingen zoals de Omgevingswet wordt de referentiearchitectuur geactualiseerd. Eerdere versies van de WILMA zijn te raadplegen op archiefweb.eu.