WILMA Archief

Het gezamenlijk nadenken over architectuur door de waterschappen kent een lange historie. In 2006 is de Waterschapsinformatiearchitectuur (WIA) opgesteld. Grote delen hiervan worden nog steeds als bruikbaar ervaren. De WIA heeft ook gediend als input voor de eerste versie van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. die in 2011 is opgesteld. De WIA is hier terug te vinden.

Vanaf 2018 wordt WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. in een volledig nieuw jasje gestoken, gebaseerd op de GEMMA. Aan de hand van actuele ontwikkelingen zoals de Omgevingswet wordt de referentiearchitectuur geactualiseerd. Eerdere versies van de WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. zijn te raadplegen op archiefweb.eu.