Organisatorische laag Waterketen

De organisatorische laag waterketen beschrijft de functies, processen en bedrijfsobjecten binnen de bedrijfsfunctie waterketenbeheer.

Bedrijfsfunctie en werkprocessen Waterketenbeheer

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van het afvalwater in een waterketen die door circulariteit van data optimaal is verbonden met haar ketenpartners binnen en buiten het waterschap en haar processen en assetmanagement doorlopend analyseert, stuurt en verbetert en dit energie- en grondstoffen-neutraal uitvoert.

De efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data dient te worden gefaciliteerd met:

  • Een integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
  • Intensief gebruik van sensoring en robotisering;
  • Toepassen van innovaties,


met als resultaat “zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten” door continue monitoring en analyse.

De AQUO-definitie van het begrip waterketen omvat ook drinkwater, waterschappen hebben echter in dat deel van de keten geen directe rol.


De bedrijfsfunctie waterketenbeheer is onderverdeeld in vier subfuncties. Per subfunctie is een uitwerking van de relevante werkprocessen beschikbaar. Klik in onderstaande plaat op een subfunctie voor meer informatie.

Bouw en inrichting WaterketenMonitoring WaterketenOnderhoud WaterketenBediening WaterketenBedrijfsfunctie waterketenbeheer.png
Over deze afbeelding

Bedrijfsobjecten Waterketen

Doel

Als community waterketen wil ik overzicht van de bedrijfsobjecten die binnen de processen waterketen worden gegenereerd, zodat dit door mensen die zich binnen een waterschap bezig houden met informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. kan worden gebruikt als hulpmiddel en overzicht biedt.

Toelichting

Dit betreft een eerste uitwerking. Het bedrijfsobjectenmodel is nog niet vastgesteld en wordt nog afgestemd in de communities.

px1150

Taken, rollen en verantwoordelijkheden Waterketen

Doel

Als community waterketen wil ik een overzicht van de rollen binnen het domein Waterketen, zodat we dit als input kunnen gebruiken om te bepalen welke processen door welke rollen worden uitgevoerd en welke applicatieonderdelen nodig zijn om dit werk uit te voeren. Daarmee kan binnen een waterschap bijvoorbeeld worden getoetst of een proces op een juiste manier wordt ondersteund.

Toelichting

Het overzicht geeft een zo volledig mogelijk beeld van de rollen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden die specifiek zijn voor de waterketen. De relevante rollen uit andere bedrijfsfuncties, zoals de ondersteunende en besturende functies, zijn niet in dit overzicht opgenomen. Het overzicht dient als referentie, in de praktijk zullen namen van de rollen en hoe taken en verantwoordelijkheden gecombineerd worden, afwijken. Voor het opstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van informatie van waterschap Brabantse Delta. Door te klikken op een rol in de plaat wordt een beschrijving van de rol getoond.

Taken, rollen en verantwoordelijkheden Afdelingshoofd WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Beleidsadviseur WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Adviseur WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Configuratiemanager WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Procestechnoloog WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Maintenance engineer WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Teamleider WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectleider WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Contractmanager WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Procestechnicus WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Procesoperator WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Zuiveringsbeheerder WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Monteur WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Technicus onderhoud WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Toezichthouder WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Veiligheidskundige WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Medewerker zuiveren WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectplanner WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Werkvoorbereider WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectmedewerker WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Projectassistent WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Tekenaar/dataverwerker WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Functioneel beheerder WaterketenTaken, rollen en verantwoordelijkheden Gegevensbeheerder WaterketenWaterketen Rollen v1.png
Over deze afbeelding