Organisatorische laag Waterketen

In een blauw vlak staan de woorden Organisatorische laag.

Bedrijfsfunctie Waterketenbeheer

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van het afvalwater in een waterketen die door circulariteit van data optimaal is verbonden met haar ketenpartners binnen en buiten het waterschap en haar processen en assetmanagement doorlopend analyseert, stuurt en verbetert en dit energie- en grondstoffen-neutraal uitvoert.

De efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data dient te worden gefaciliteerd met:

 • Een integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
 • Intensief gebruikt van sensoring en robotisering;
 • Toepassen van innovaties,


met als resultaat “zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten” door continue monitoring en analyse.

De AQUO definitie van het begrip waterketen omvat ook drinkwater, waterschappen hebben echter in dat deel van de keten geen directe rol.

Subfunctie Bouw en inrichting Waterketen

Het geheel van identificeren van de toekomstige behoefte, het bepalen van de gewenste oplossing, het bouwen van de gewenste oplossing en het overdragen van de oplossing aan de beheerorganisatie.

Kernwoorden:

 • Vaststellen toekomstige behoefte
 • Bepalen gewenste oplossing
 • Bouwen gewenste oplossing
 • Overdragen naar beheerorganisatie, inclusief de overdracht van de totale as-built informatie van de assets ten behoeve van het beheer.
 • De totale inbedding van het gerealiseerde assetEen asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen. in het applicatielandschap van de beheerorganisatie .


Voorbeelden:

 • Er wordt een nieuwe woonwijk gepland, welke afname verplichting hoort daarbij en heeft het transportstelsel nog voldoende capaciteit?
 • Wat is de beste oplossing? Is er nog ruimte op een bestaande zuivering? Enz.
 • Het realiseren van een verbetering aan een bestaande assetEen asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen..
 • Realiseren van deze oplossing
 • Oplevering aan de beheerorganisatie


Subfunctie Monitoring Waterketen

Het geheel van vaststellen van de gewenste parameters, het verzamelen, analyseren, toetsen van deze informatie en het op basis hiervan rapporteren over het functioneren van de waterketen.

Kernwoorden:

 • Vaststellen van de gewenste parameters en meetfrequentie
 • Verzamelen, valideren en opslaan van gegevens, dit kan geautomatiseerd of niet geautomatiseerd
 • Analyseren van de gegevens, dit kan geautomatiseerd of niet geautomatiseerd
 • Archiveren van de gegevens


Voorbeelden:

 • Conditiemeting volgens NEN 2767, elke 5 jaar
 • Toetsen of de effluentwaarden voldoen aan de vergunde norm
 • Toetsen of de afnameverplichting voldoet aan de afspraken met de gemeente

Subfunctie Bediening Waterketen

Het geheel van kiezen van de gewenste wijziging, het doorvoeren van deze wijziging en het vastleggen van deze wijziging.

Kernwoorden:

 • Kiezen of voorstellen van de gewenste wijziging in de parameters, dit kan geautomatiseerd of niet geautomatiseerd.
 • Doorvoeren van de gewenste wijziging in de parameters, dit kan geautomatiseerd of niet geautomatiseerd.
 • Vastleggen van de keuzes


Voorbeelden:

 • Het scada-systeem grijpt in als het zuurstofgehalte onder de 2 mg/l komt door de pompen aan te zetten
 • Het BOS-systeem stelt voor om de afvoer van rioolgemaal 1 stil te zetten om de aanvoer naar de rwzi gelijkmatiger te laten verlopen
 • De operator voert het voorstel van het BOS wel of niet uit
 • Het stilzetten van het rioolgemaal in verband met onderhoud
 • Elke week schoonmaken ammoniummeters

Subfunctie Onderhoud Waterketen

Het tijdig nemen van maatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen.

Kernwoorden:

 • Reactief onderhoud: Correctief. Het corrigeren/repareren van een geconstateerd gebrek
 • Proactief onderhoud: Preventief. Het uitvoeren van onderhoud om uitvallen van een assetEen asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen. te voorkomen


Voorbeelden:

 • Vervangen zuurstofmeter na 1 jaar
 • Resetten modem na wegvallen datasignaal
 • Reparatie persleidingbreuk
 • InspectiesNaar de modellen: