Organisatorische laag Waterketen

Bedrijfsfunctie en werkprocessen Waterketenbeheer

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer is ervoor verantwoordelijk dat aangeleverd afvalwater wordt gezuiverd.

De bedrijfsfunctie Waterketenbeheer houdt zich bezig met het transporteren en zuiveren van het afvalwater in een waterketen die door circulariteit van data optimaal is verbonden met haar ketenpartners binnen en buiten het waterschap en haar processen en assetmanagement doorlopend analyseert, stuurt en verbetert en dit energie- en grondstoffen-neutraal uitvoert.

De efficiency van de keten en de circulariteit van grondstoffen, assets en data dient te worden gefaciliteerd met:

  • Een integraal monitoringsysteem voor de hele keten;
  • Intensief gebruikt van sensoring en robotisering;
  • Toepassen van innovaties,


met als resultaat “zicht op kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de energie in de keten” door continue monitoring en analyse.

De AQUO-definitie van het begrip waterketen omvat ook drinkwater, waterschappen hebben echter in dat deel van de keten geen directe rol.


De bedrijfsfunctie waterketenbeheer is onderverdeeld in vier subfuncties. Per subfunctie is een uitwerking van de relevante werkprocessen beschikbaar. Klik in onderstaande plaat op een subfunctie voor meer informatie.

Bouw en inrichting WaterketenMonitoring WaterketenOnderhoud WaterketenBediening WaterketenBedrijfsfunctie waterketenbeheer.png
Over deze afbeelding