Enterprise architectuur functies en opleidingen

Het vak van architect is veeleisend. Een architect dient niet alleen te beschikken over vaardigheden om architecturen te ontwikkelen, maar ook kennis en begrip te hebben van procesontwikkeling, systeemontwikkeling en infrastructuren. En alsof dat al niet genoeg is worden aan de sociale en managementvaardigheden van architecten hoge eisen gesteld. Voor het verkrijgen van deze kennis en vaardigheden zijn opleidingen nodig. Invulling van de architectuurrol is dan ook een belangrijk aandachtsgebied.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
Invulling architectuurrol Rol onbekend Rol onderkend Rol ingevuld Rol ondersteund Rol gewaardeerd
De rol van architect is onbekend in de organisatie of wordt informeel bekleed, zonder kader of functie-eisen. De rol van architect is onderkend binnen de organisatie. De plaats van architecten in de organisatie is bekend. Zij kunnen de toegevoegde waarde van architectuur uitleggen. De taken, verantwoordelijkheden en mandaat van de architect en de diensten die de architect levert zijn duidelijk vastgelegd. Zij beschikken over de vereiste basiskennis en -vaardigheden. De architect wordt ondersteund met methoden en tools. Er zijn opleidingen voor architecten gedefinieerd. Ook het uitwisselen van best practices wordt ondersteund. De rol van architect wordt gewaardeerd en erkend. Er is een opleidingsplan voor architecten. Er is een loopbaanpad voor architecten.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Hollandse Delta
Hollands Noorderkwartier
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Fryslân


Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Rivierenland
Waternet
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
13. Invullin EA-rol.jpg


Veel voorkomende rollen architectuur[bewerken]

Veel voorkomende rollen architectiuur 02.PNG

Best Practices[bewerken]

BestPractices WSHD.jpg