Netwerk


Omschrijving

De netwerklaag in de architectuur beschrijft de (virtuele) infrastructuur. De netwerklaag is beschreven als een cloud-omgeving, die zowel public als private geïmplementeerd kan worden.

Status

Een eerste versie van de referentiearchitectuur is opgeleverd door het project Managed Services (onderdeel van het programma IV&P). Deze versie wordt gebruikt in de marktconsultatie van het project Strategische Cloudpartner (onderdeel van het programma O&S).

Proces

Opmerkingen en aanvullingen die uit de marktconsultatie komen zullen nog verwerkt worden. Net als andere opmerkingen die in deze periode door betrokkenen, onder andere het I-platform, gemaakt worden. Dit alles zal leiden tot een 1.0 versie.

Doel

De 1.0 versie zal netjes uitgewerkt worden in archimate modellen en hier gepubliceerd worden.