Datadomeinen

Zijn binnen het waterschap de domeinen in kaart gebracht?[bewerken]

Om grip te krijgen op datakwaliteit (en informatieveiligheid) is het belangrijk om databronnen te identificeren en te classificeren. Omdat het eigenaarschap van de data en de verantwoordelijkheid hiervoor zich in de organisatie bevinden, is het noodzakelijk om binnen de bedrijfsfuncties datadomeinen te identificeren.

Controleer[bewerken]

Het waterschap heeft een overzicht van welke databronnen zich bevinden binnen de organisatieonderdelen.

Verbeteren[bewerken]

Stem binnen het waterschap af binnen welke datadomeinen deze databronnen zich bevinden.

Handreiking (Hoe?)[bewerken]

  1. Bepaal de bestuurlijke-, primaire- en ondersteunende datadomeinen op basis van de WILMA bedrijfsfuncties.
  2. Identificeer de databronnen die zich in de bedrijfsfuncties bevinden.
  3. Classificeer de databronnen op basis van BIV (Betrouwbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid).
  4. Onderliggende bedrijfsfuncties, processen en/of applicaties zullen de classificatie overerven.
  5. Het is noodzakelijk deze strenger te classificeren indien gewenst.


Data dient geclassificeerd te worden op basis van: Betrouwbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid. Aan ieder item kan vervolgens een risicowaarde worden toegekend van 1, 2, 3 of 4. Bijvoorbeeld:

BIV Organisatiesturing: 321

  • Beschikbaarheid = 2
  • Integriteit = 3
  • Vertrouwelijkheid = 1


Voor een verdere uitwerking hoe een BIV-classificatie uit te voeren op basis van een risico-analyse, kijk op Informatielaag Informatieveiligheid.