Waterkeringenbeheer

(Doorverwezen vanaf Waterkeringenbeheer)Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag WaterveiligheidOrganisatorische laag WaterveiligheidInformatielaag WaterveiligheidApplicatielaag WaterveiligheidNetwerklaag WaterveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


Binnen het waterschap is waterveiligheid één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "droge voeten" kan worden uitgevoerd en Nederland door middel van dijken en waterkeringen tegen overstromingen is beschermd.

Waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om dijken, duinen en andere waterkeringen te beheren en te onderhouden. Deze waterkeringen vormen een essentiële barrière tegen het binnenstromen van zeewater of overtollig rivierwater. Door regelmatig inspecties, onderhoudswerkzaamheden en eventuele versterkingen uit te voeren, zorgen waterschappen ervoor dat de waterkeringen voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Dit draagt bij aan de bescherming van mensenlevens, infrastructuur en waardevolle landbouwgronden die zich in lagergelegen gebieden bevinden. Bovendien dragen goed onderhouden en effectieve waterkeringen bij aan het behoud van natuurlijke habitats en het behoud van waardevolle ecosystemen, wat ook belangrijk is voor de biodiversiteit en het welzijn van de samenleving.