Waterveiligheid


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.

Grondslagenlaag WaterveiligheidOrganisatorische laag WaterveiligheidInformatielaag WaterveiligheidApplicatielaag WaterveiligheidNetwerklaag WaterveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding


Binnen het waterschap is waterveiligheid één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "droge voeten" kan worden uitgevoerd en Nederland door middel van dijken en waterkeringen tegen overstromingen is beschermd.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt waterveiligheid ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het functioneren van waterveiligheid. Hiermee kunnen beslissingen worden genomen, die samenhangen met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties.

Userstory

Vanuit de community Waterveiligheid wil ik...

 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de processen bouwen & inrichten, bedienen, onderhouden en monitoren, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de bedrijfsobjecten, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de bedrijfsobjecten tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de bedrijfsobjecten in de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de afgeleide principes, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van de afgeleide principes die van toepassing zijn op de primaire processen


 • waterschappen een overzicht kunnen bieden van de rollen/taken/verantwoordelijkheden, zodat er een uniform beeld ontstaat met betrekking tot de processen tussen de waterschappen en deze door de waterschappen kunnen worden toegepast binnen de eigen organisatie.
  • Product
  • Overzicht van rollen/taken/verantwoordelijkheden

Heb je vragen of wil je meedenken over Waterveiligheid, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 29 juni jl. is gesproken over:

 • Bedrijfsobjecten waterveiligheid, overzicht en samenhang met de bedrijfsobjecten bij watersystemen en waterketen
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen waterveiligheid
 • Samenhang bedrijfsfuncties tot aan applicaties waterveiligheid
 • Vervolgwensen voor uitwerking in WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.
BeheerdersAnita Langenacker a.i. FacilitatorRoel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentieiedere vier weken Vergaderdata
 • di 7 september 2021
 • di 5 oktober 2021
 • di 2 november 2021
 • di 30 november 2021
Leden o.a.