Waterveiligheid


Deze plaat is klikbaar en nog onder bewerking.


Organisatorische laag WaterveiligheidSitemap primaire functies en informatieveiligheid.png
Over deze afbeelding

Binnen het waterschap is waterveiligheid één van de primaire bedrijfsfuncties. Deze bedrijfsfunctie zorgt ervoor dat de kerntaak "droge voeten" kan worden uitgevoerd en Nederland door middel van dijken en waterkeringen tegen overstromingen is beschermd.

In een snel veranderende wereld is het belangrijk om effectief te kunnen sturen om de kerntaken te waarborgen. Daarom wordt waterveiligheid ondergebracht in WiLMA zodat een goed inzicht ontstaat in het functioneren van waterveiligheid. Hiermee kunnen beslissingen worden genomen, die samenhangen met andere ontwikkelingen en bedrijfsfuncties.

Heb je vragen of wil je meedenken over Waterveiligheid, meld je dan aan bij Anita Langenacker.

In de bijeenkomst van 3 november jl. is gesproken over:

 1. Uitwerking persona's op WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie. Online:
  1. informatieadviseur / -manager
  2. functioneel beheerder
  3. enterprise architect
  4. business manager
  5. ketenpartner
 2. Uitwerking grondslagenlaag waterveiligheid
 3. Vervolg Hoofd- en subprocessen en vervolgens producten
 4. Roadmap
Beheerders Anita Langenacker a.i. Facilitator Roel van den Berg en Robert Borkes
Vergaderfrequentie iedere vier weken Vergaderdata
 • di 1 december 2020
 • di 12 januari 2021
 • di 9 februari 2021
 • di 9 maart 2021
 • di 6 april 2021
 • di 4 mei 2021
 • di 1 juni 2021
 • di 29 juni 2021
Leden o.a.