Opstellen van enterprise architectuur

Het opstellen van architectuur kan op verschillende wijzen aangepakt worden, variërend van geïsoleerde, autonome projecten tot een continu faciliterend proces waarbij alle architectuurontwikkelingen onderling zijn afgestemd en de juiste partijen zijn betrokken. In het eerste geval ligt de nadruk op architectuur als product, in het tweede geval op architectuur als proces. Hoe beter het ontwerpen van architectuur als continu proces is ingebed in de veranderprocessen van de organisatie, hoe groter de kans op het leveren van werkelijk toegevoegde waarde.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Opstellen architectuur Architectuur wordt ongericht opgesteld Architectuur doelgericht opgesteld Architectuur wordt met stakeholders opgesteld Architecturen worden als samenhangend geheel opgesteld
Bij het opstellen van architectuur is vaak niet duidelijk voor wie en met welk doel deze worden opgesteld. Het opstellen van architectuur wordt opgepakt als een doelgerichte activiteit, in opdracht van een duidelijke opdrachtgever, met adressering van relevante vraagstukken en issues voor de organisatie, in het licht van een vooraf gedefinieerd eindresultaat voor een beoogde einddatum. In het 'werken onder architectuur' worden de belangen van de verschillende stakeholders geadresseerd. De architectuur wordt door de stakeholders geaccepteerd. De stakeholders worden zoveel mogelijk betrokken bij het opstellen van de architectuur. Ook niet-functionele eisen als behoeften en verwachtingen van de stakeholders worden meegenomen. Het opstellen van architectuur is een proces waarin nieuwe onderdelen worden opgesteld als integraal onderdeel van de totale, coherente set van architecturen, bijvoorbeeld ingedeeld in een architectuurraamwerk. De enterprise architectuur, domein-architecturen en project-architecturen zijn consistent met elkaar en met de WILMA. Het geheel dekt de relevante delen van de organisatie af waarvoor deze kaders wenselijk zijn. Er is een adequate vorm voor het definiëren en beheren van het programma van eisen voor alle relevante architecturen.
Niveau waterschappen Brabantse Delta
de Dommel
Limburg
Hollandse Delta
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vechtstromen
Noorderzijlvest
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
de Stichtse Rijnlanden
Rivierenland
Waternet
Hollands Noorderkwartier
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeeland
1. Opstellen EA.jpg

Best Practices[bewerken]

Best practice WSHD Stijlgids.jpg