Applicatielaag Primaire functies

De WILMA bevat per bedrijfsfunctie (in dit geval waterkeringen, watersystemen of waterketenbeheer) een laag met applicaties en software-instrumenten waar men gebruik van kan maken.

Applicatiefuncties[bewerken]

In de applicatielaag worden applicatiefuncties en applicaties onderscheiden. De applicatie is het instrument dat gebruikt wordt om de bijbehorende taak of handeling, de applicatiefunctie, mee te verrichten. Bijvoorbeeld in het geval van een waterkering: de gebiedsbeheerder inspecteert de dijk en wil de toestand van de dijk registreren. De applicatiefunctie is dan toestandsregistratie; deze biedt de mogelijkheid voor het registreren (het beoordelen en opslaan (vastleggen) van de toestand van onderdelen van de waterkering, zoals grasmat, asfaltbekleding, graafschade). Een applicatie die deze applicatiefunctie ondersteunt is bijvoorbeeld Digispectie.

Overzicht applicatiefuncties voor Primaire functies[bewerken]

Op dit moment is de WILMA bezig om samen met de waterschappen de applicatiefuncties in kaart te brengen. Voor de primaire functies waterkeringen, watersysteembeheer en waterketenbeheer is een eerste specifieke uitwerking van de applicatiefuncties gemaakt.

Voor een overzicht hiervan, klik op de link:


Hierin wordt per bedrijfssubfunctie voor de primaire functie een overzicht getoond van de softwaretoepassingen ten behoeve van de genoemde taak, anders gezegd: een overzicht van de applicatiefuncties die van toepassing zijn. De softwaretools die hier worden getoond zijn ter indicatie/inspiratie. Voor een volledig overzicht van welke tools welke toepassingen bieden en binnen een waterschap worden gebruikt kan de WILMA Softwarecatalogus worden geraadpleegd.