Beheren van enterprise architectuur producten

Zoals elk proces moet ook het architectuurproces beheerd worden. Alleen dan kan bewaakt worden dat het een effectief en efficiënt proces wordt en blijft. Beheer van het architectuurproces betekent dat de cyclus evalueren, formuleren verbeterpunten, en uitvoeren periodiek doorlopen wordt.

SCORE Niveau 0 Niveau A Niveau B Niveau C
Beheer architectuurproducten Er is geen beheer Beheer wordt fragmentarisch uitgevoerd Er zijn beheerprocedures ingericht Er vindt continue procesverbetering plaats
Er is geen sprake van beheer van het architectuurproces. Dat wil zeggen dat er geen werkafspraken zijn over het periodiek evalueren, formuleren van verbeterpunten en verbeteren van het werken onder architectuur. Er is het besef dat het architectuurproces beheerd moet worden. Het beheer wordt wel fragmentarisch uitgevoerd. Het architectuurproces is bekend in de organisatie. Incidenteel wordt gecontroleerd of het architectuurproces nog voldoet. Er zijn procedures ingericht om het architectuurproces te onderhouden. De rollen binnen de beheerprocedures zijn belegd in de organisatie. Aanpassingen in het architectuurproces worden direct naar belanghebbenden gecommuniceerd. Het architectuurproces wordt regelmatig onder de loep genomen. Er is een mechanisme ingesteld waarmee, op basis van de bevindingen, verbeteringsvoorstellen worden opgesteld en doorgevoerd.
Niveau waterschappen AA en Maas
Brabantse Delta
de Dommel
de Stichtse Rijnlanden
Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard
Delfland
Drentse en Overijsselse Delta
Vallei en Veluwe
Rijn en IJssel
Zuiderzeelanden
Fryslân
Hunze en Aas
het Waterschapshuis
Rivierenland
Waternet11. Beheer EA-producten.jpg