Organisatie Gegevensmanagement

De organisatie ten aanzien van gegevensmanagement binnen een waterschap gaat over:

  • Is de bedrijfsfunctie gegevensmanagement ingericht binnen het waterschap?
  • Zijn de bedrijfsprocessen voor gegevensmanagement binnen het waterschap ingericht?
  • Zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het waterschap benoemd?


Controleer Verbeteren Handreiking (Hoe?)
Binnen het waterschap is binnen het organisatiemodel de bedrijfsfunctie gegevensmanagement benoemd en ingericht Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau het bedrijfsfunctiemodel af en implementeer de bedrijfsfunctie gegevensmanagement Zie Bedrijfsfuncties en bedrijfsfunctie gegevensmanagement
Binnen het waterschap zijn de kwaliteitsprocessen voor gegevensmanagement ingericht Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau de kwaliteitsprocessen af en implementeer deze in het waterschap Zie Overzicht processen
Binnen het waterschap zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het waterschap voor gegevensmanagement benoemd Stem binnen het waterschap op bestuurlijk niveau de rollen/taken en verantwoordelijken af en richt het waterschap op deze wijze in Zie Rollen, taken en verantwoordelijkheden
Binnen het waterschap zijn er afspraken gemaakt m.b.t. het uitwisselen van gegevens met afnemers Stel als waterschap een gegevensleveringsovereenkomst op met de betrokken afnemers Zie Voorbeeld Gegevensleveringsovereenkomst (PDF-bestand, 648 kB)