Informatielaag Omgevingswet

Referentiemodel

De DSO-architectuur kan vanuit vier invalshoeken worden bekeken:

  • wetgeving;
  • dienstverlening;
  • vergunningverlening en
  • leveren van informatie.

Elk volgende kwadrant werkt pas goed als het voorgaande kwadrant volledig is ingericht. Als meest bepalende factor is data de brandstof die het DSO moet laten draaien. Zonder data geen werkend, anders gezegd: werkbaar DSO.

Klik op de kwadranten voor meer informatie.

Kwadrant WetgevingKwadrant DienstverleningKwadrant VergunningverleningKwadrant Leveren van informatieDSO-architectuur bezien vanuit voer invalshoeken
Over deze afbeelding


Principes

Handreikingen en achtergrondinformatie

Klik op onderstaande links om handreikingen en achtergrondinformatie m.b.t. de Grondslagen achter het thema Omgevingswet te raadplegen: