Huisvesting en facilitair beheer

De bedrijfsfunctie huisvesting en facilitair beheer binnen een organisatie is verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van de faciliteiten en diensten die nodig zijn om een efficiënte en goed functionerende werkomgeving te creëren. De faciliteiten omvatten zowel fysieke aspecten, zoals gebouwen, kantoren, werkplekken en infrastructuur, als niet-fysieke aspecten, zoals diensten en ondersteuning voor medewerkers. Kortom, de bedrijfsfunctie speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige, efficiënte en aangename werkomgeving voor medewerkers, wat bijdraagt aan het succes van de organisatie als geheel.

Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting en facilitair beheer Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer en -onderhoud Het inregelen en beheren van een centrale waar alle signalen van rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samenkomen en het voorzien van een gepaste reactie hierop, zoals het activeren van de ontruimingssirenes, sprinklerinstallatie en het op de hoogte brengen van een meldkamer (en brandweer). (BusinessProcess) Beheren brandmeldcentrale Het aanleggen en verzorgen van het geheel van de aanplant in een gebeid dan wel het aanbrengen of voorzien van groen dat binnen het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Beheren groenvoorziening Het regelen van luchtventilatie, warmteregeling, temperatuur binnen een bouwwerk dat onder eigen beheer valt. (BusinessProcess) Beheren gebouwklimaat Het verkrijgen, registreren en onderhouden van kunstobjecten. (BusinessProcess) Beheren kunst Het beheren van de binnenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals het verzorgen van kerstdecoratie). (BusinessProcess) Uitvoeren binnenonderhoud Het uitgeven en onderhouden van een kluis (veilig achter slot en grendel) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om persoonlijke spullen in op te bergen op een centrale plaats. (BusinessProcess) Beheren lockers Het beheren van de buitenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals gevelreiniging, gevelonderhoud en aanpassingen). (BusinessProcess) Uitvoeren buitenonderhoud Het verzorgen van intern transport (van bijvoorbeeld de kantoorinventaris, inboedel, kunstwerken een huidige pand naar een nieuwe pand) (BusinessProcess) Verzorgen verhuizing Het uitvoeren van allerlei conciërgegerelateerde taken (zoals stopcontacten/lampen vervangen). (BusinessProcess) Uitvoeren eenvoudige reparatiewerkzaamheden Het onderhouden van het buitenterrein dat binnen het beheer van de organisatie valt. (zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, onderhoud aan slagbomen, hekwerk, omheining) (BusinessProcess) Uitvoeren buitenterreinonderhoud Het uithangen van de vlag conform de daarvoor geldende momenten en richtlijnen in het jaar. (BusinessProcess) Uitvoeren vlaggenprotocol Het aanschaffen, onderhouden en faciliteren van meubels/inventaris zoals bureaus, stoelen. (BusinessProcess) Beheren meubels/inventaris Het verweren en exploiteren van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedbeheer Het verlenen, toezicht houden en handhaven van jacht- en visvergunningen. (BusinessProcess) Beheren jacht en visrecht Adviseren over of het vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt aansluit bij waar je als organisatie voor staat. (BusinessProcess) Ondersteunen visie op vestigingen Het borgen van het recht (zoals eigendomsrecht, erfpacht, opstal) dat samenhangt met goederen (of andere zaak) die betrekkingen hebben op de organisatie (BusinessProcess) Vestigen en beheren zakelijk recht Het verkopen van vastgoed. (BusinessProcess) Verkopen onroerende zaken Het beheren van het gebruik van gas en elektriciteit bij een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt. (BusinessProcess) Uitvoeren energiemanagement Het aankopen van kavels en percelen. (BusinessProcess) Verwerven van grond Het betaald en voor een bepaalde periode in gebruik nemen of geven van een roerende of onroerende zaken. (zoals bijvoorbeeld het verpacht of verhuren/huren van grond). (BusinessProcess) Huren en verhuren vastgoed Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het bestrijden van kleine dieren op terreinen en in gebouwen die onder het beheer van de organisatie vallen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en een plaag kunnen vormen. (BusinessProcess) Bestrijden ongedierte Het op periodieke basis uitvoeren van reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren reguliere schoonmaak Het uitvoeren van specialistische reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (zoals graffiti, brandschade, schimmel, verontreiniging). (BusinessProcess) Uitvoeren specialistische schoonmaak Het reinigen van vastgoedobjecten die onder het beheer van de organisatie vallen. (BusinessProcess) Schoonmaken gebouwen en ruimtes Het laten reinigen van ramen door een glazenwasser. (BusinessProcess) Uitvoeren glasbewassing Het aankopen en beheren van sanitair gerelateerde middelen zoals douche, toilet. (BusinessProcess) Beheren sanitaire middelen Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen. (BusinessFunction) Goederen-en postafhandeling Het verzorgen van de interne en externe post. (BusinessProcess) Verzorgen post Het verzenden van goederen. (BusinessProcess) Verzorgen expeditie Het maken van kopieën van documenten en afbeeldingen (BusinessProcess) Verzorgen repografie Het beheren van de in- en uitgaande goederenstroom vanuit eigen voorraden of die van een klant. (BusinessProcess) Beheren vooraad Het regelen van het laten reinigen (laten wassen) van kleding en textiel. (BusinessProcess) Coördineren wasservice Het uitlenen uitgeven en registeren van beroepskleding en uitrusting die door werknemers wordt gebruikt om arbeidsrisico's te verminderen. (BusinessProcess) Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen. (BusinessFunction) Bedrijfshulpverlening Het in werking stellen van het draaiboek waarin staat vermeld welke acties een organisatie moet uitvoeren ten tijde van een calamiteit. (BusinessProcess) Uitvoeren bedrijfsnoodplan Het beheren van noodverlichting. (BusinessProcess) Beheren noodverlichting Het aanschaffen, beheren en onderhouden van EHBO-dozen, brandblusmiddelen, AED's en evacuatiestolen. (BusinessProcess) Beheren BHV-middelen Het opstellen, onderhouden en communiceren van een plattegrond met informatie over bijvoorbeeld: nooduitgangen, vluchtroutes, elementaire brandbestrijdingsmiddelen (zoals blustoestellen, brandmelders) , verzamelplaats en EHBO-middelen. (BusinessProcess) Beheren ontruimingsplattegrond Het uitvoeren/begeleiden van trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en het verzorgen van o.a. jaarlijkse ontruimingsoefeningen. (BusinessProcess) Verzorgen BHV oefeningen Het in werking stellen van het plan zodat medewerkers op een gestructureerde manier het plan kunnen verlaten. (BusinessProcess) Uitvoeren ontruimingsplannen Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting. (BusinessProcess) Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV) Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen. (BusinessFunction) Mobiliteit Het aanschaffen en beschikbaar stellen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto's (BusinessProcess) Faciliteren elektrische laadpunten fiets/auto Het beschikbaar stellen van vervoer (zoals het verzorgen kaarten voor het openbaar vervoer, regelen van een taxi en het aanschaffen en beschikbaar stellen van fietsen. ). (BusinessProcess) Faciliteren vervoer Het aanschaffen en faciliteren van lease/leen en- poolautos en het zorg dragen voor o.a. bestickering en een autoreserveringssysteem. (BusinessProcess) Beheren wagenpark Het laten aanleggen en beschikbaar stellen van parkeergelegenheden. (BusinessProcess) Verzorgen parkeerfaciliteiten Verzorging en levering van voedsel en drank. (BusinessFunction) Catering Het faciliteren van ontbijt/lunch en avondeten op aanvraag/budget. (BusinessProcess) Verzorgen maaltijden Het beschikbaar stellen van koffie op de werkplek (BusinessProcess) Verzorgen koffiedeli Het beschikbaar stellen (huren/aanschaffen) van automaten die voorzien in koffie of andere snacks die binnen de organisatie genuttigd kunnen worden. (BusinessProcess) Verzorgen koffieautomaat/vending Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskleding (BusinessFunction) Receptie Het ontvangen, registeren en begeleiden van personen die de organisatie bezoeken. (BusinessProcess) Ontvangen bezoekers Het administatief vastleggen van personen die de organisatie bezoeken. (BusinessProcess) Registreren bezoekers Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes. (BusinessFunction) Toegangsbeveiliging Het verlenen van toegang aan fysieke bezoekstromen tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren toegangscontrole Het uitgeven en registreren van sleutels voor toegang tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (BusinessProcess) Beheren sleutels Het door middel van bewakingscamera's, toezicht houden op terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie. (BusinessProcess) Uitvoeren cameratoezicht Het uitgeven van passen voor toegang en ten behoeve van de toegangscontrole. (BusinessProcess) Verlenen toegangspassen Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het aanschaffen, huren en beschikbaar stellen van afvalbakken en het schoonmaken van containers die geleegd zijn. (BusinessProcess) Beheren afvalbakken Het scheiden van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. (BusinessProcess) Uitvoeren afvalscheiding Het verwerken van reststromen van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen (BusinessProcess) Verwerken afvalstromen Deze svg is op 05-04-2024 13:14:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:14:14 CEST
Element Beschrijving Elementtype
Afvalbeheer Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving.BusinessFunction
Bedrijfshulpverlening In geval van nood klanten en werknemers in veiligheid brengen.BusinessFunction
Beheren BHV-middelen Het aanschaffen, beheren en onderhouden van EHBO-dozen, brandblusmiddelen, AED's en evacuatiestolen.BusinessProcess
Beheren afvalbakken Het aanschaffen, huren en beschikbaar stellen van afvalbakken en het schoonmaken van containers die geleegd zijn.BusinessProcess
Beheren brandmeldcentrale Het inregelen en beheren van een centrale waar alle signalen van rookmelders, handbrandmelders en andere beveiligingssensoren samenkomen en het voorzien van een gepaste reactie hierop, zoals het activeren van de ontruimingssirenes, sprinklerinstallatie en het op de hoogte brengen van een meldkamer (en brandweer).BusinessProcess
Beheren gebouwklimaat Het regelen van luchtventilatie, warmteregeling, temperatuur binnen een bouwwerk dat onder eigen beheer valt.BusinessProcess
Beheren groenvoorziening Het aanleggen en verzorgen van het geheel van de aanplant in een gebeid dan wel het aanbrengen of voorzien van groen dat binnen het beheer van de organisatie valt.BusinessProcess
Beheren jacht en visrecht Het verlenen, toezicht houden en handhaven van jacht- en visvergunningen.BusinessProcess
Beheren kunst Het verkrijgen, registreren en onderhouden van kunstobjecten.BusinessProcess
Beheren lockers Het uitgeven en onderhouden van een kluis (veilig achter slot en grendel) die de gebruiker de mogelijkheid biedt om persoonlijke spullen in op te bergen op een centrale plaats.BusinessProcess
Beheren meubels/inventaris Het aanschaffen, onderhouden en faciliteren van meubels/inventaris zoals bureaus, stoelen.BusinessProcess
Beheren noodverlichting Het beheren van noodverlichting.BusinessProcess
Beheren ontruimingsplattegrond Het opstellen, onderhouden en communiceren van een plattegrond met informatie over bijvoorbeeld: nooduitgangen, vluchtroutes, elementaire brandbestrijdingsmiddelen (zoals blustoestellen, brandmelders) , verzamelplaats en EHBO-middelen.BusinessProcess
Beheren sanitaire middelen Het aankopen en beheren van sanitair gerelateerde middelen zoals douche, toilet.BusinessProcess
Beheren sleutels Het uitgeven en registreren van sleutels voor toegang tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatieBusinessProcess
Beheren vooraad Het beheren van de in- en uitgaande goederenstroom vanuit eigen voorraden of die van een klant.BusinessProcess
Beheren wagenpark Het aanschaffen en faciliteren van lease/leen en- poolautos en het zorg dragen voor o.a. bestickering en een autoreserveringssysteem.BusinessProcess
Bestrijden ongedierte Het bestrijden van kleine dieren op terreinen en in gebouwen die onder het beheer van de organisatie vallen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en een plaag kunnen vormen.BusinessProcess
Catering Verzorging en levering van voedsel en drank.BusinessFunction
Coördineren wasservice Het regelen van het laten reinigen (laten wassen) van kleding en textiel.BusinessProcess
Faciliteren elektrische laadpunten fiets/auto Het aanschaffen en beschikbaar stellen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto'sBusinessProcess
Faciliteren vervoer Het beschikbaar stellen van vervoer (zoals het verzorgen kaarten voor het openbaar vervoer, regelen van een taxi en het aanschaffen en beschikbaar stellen van fietsen. ).BusinessProcess
Gebouwbeheer en -onderhoud Het inrichten, beheren en onderhouden van gebouwen en terreinen.BusinessFunction
Goederen-en postafhandeling Het aannemen en routeren en verzenden van inkomende en uitgaande goederenstromen.BusinessFunction
Huisvesting en facilitair beheer Het verlenen van vastgoed gerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop.BusinessFunction
Huren en verhuren vastgoed Het betaald en voor een bepaalde periode in gebruik nemen of geven van een roerende of onroerende zaken. (zoals bijvoorbeeld het verpacht of verhuren/huren van grond).BusinessProcess
Mobiliteit Het ervoor zorgen dat medewerkers zich met passend vervoer kunnen verplaatsen.BusinessFunction
Ondersteunen visie op vestigingen Adviseren over of het vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt aansluit bij waar je als organisatie voor staat.BusinessProcess
Ontvangen bezoekers Het ontvangen, registeren en begeleiden van personen die de organisatie bezoeken.BusinessProcess
Receptie Zorg dragen voor ontvangs van bezoekers/medewerkers en ondersteuning bieden bij activiteiten zoals inkopen van geschenken, toegangscontrole en uitgeven van bedrijfskledingBusinessFunction
Registreren bezoekers Het administatief vastleggen van personen die de organisatie bezoeken.BusinessProcess
Schoonmaak Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin.BusinessFunction
Schoonmaken gebouwen en ruimtes Het reinigen van vastgoedobjecten die onder het beheer van de organisatie vallen.BusinessProcess
Toegangsbeveiliging Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimtes.BusinessFunction
Uitgeven bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen Het uitlenen uitgeven en registeren van beroepskleding en uitrusting die door werknemers wordt gebruikt om arbeidsrisico's te verminderen.BusinessProcess
Uitvoeren Bedijfshulpverlening (BHV) Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.BusinessProcess
Uitvoeren afvalscheiding Het scheiden van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.BusinessProcess
Uitvoeren bedrijfsnoodplan Het in werking stellen van het draaiboek waarin staat vermeld welke acties een organisatie moet uitvoeren ten tijde van een calamiteit.BusinessProcess
Uitvoeren binnenonderhoud Het beheren van de binnenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals het verzorgen van kerstdecoratie).BusinessProcess
Uitvoeren buitenonderhoud Het beheren van de buitenkant van een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt (zoals gevelreiniging, gevelonderhoud en aanpassingen).BusinessProcess
Uitvoeren buitenterreinonderhoud Het onderhouden van het buitenterrein dat binnen het beheer van de organisatie valt. (zoals parkeerplaatsen, fietsenstallingen, onderhoud aan slagbomen, hekwerk, omheining)BusinessProcess
Uitvoeren cameratoezicht Het door middel van bewakingscamera's, toezicht houden op terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie.BusinessProcess
Uitvoeren eenvoudige reparatiewerkzaamheden Het uitvoeren van allerlei conciërgegerelateerde taken (zoals stopcontacten/lampen vervangen).BusinessProcess
Uitvoeren energiemanagement Het beheren van het gebruik van gas en elektriciteit bij een vastgoedobject dat onder het beheer van de organisatie valt.BusinessProcess
Uitvoeren glasbewassing Het laten reinigen van ramen door een glazenwasser.BusinessProcess
Uitvoeren ontruimingsplannen Het in werking stellen van het plan zodat medewerkers op een gestructureerde manier het plan kunnen verlaten.BusinessProcess
Uitvoeren reguliere schoonmaak Het op periodieke basis uitvoeren van reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie.BusinessProcess
Uitvoeren specialistische schoonmaak Het uitvoeren van specialistische reiniging van terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie (zoals graffiti, brandschade, schimmel, verontreiniging).BusinessProcess
Uitvoeren toegangscontrole Het verlenen van toegang aan fysieke bezoekstromen tot terreinen en gebouwen die onder het beheer en/of gebruik vallen van de organisatie.BusinessProcess
Uitvoeren vlaggenprotocol Het uithangen van de vlag conform de daarvoor geldende momenten en richtlijnen in het jaar.BusinessProcess
Vastgoedbeheer Het verweren en exploiteren van vastgoed.BusinessFunction
Verkopen onroerende zaken Het verkopen van vastgoed.BusinessProcess
Verlenen toegangspassen Het uitgeven van passen voor toegang en ten behoeve van de toegangscontrole.BusinessProcess
Verwerken afvalstromen Het verwerken van reststromen van stoffen, preparaten of producten, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoenBusinessProcess
Verwerven van grond Het aankopen van kavels en percelen.BusinessProcess
Verzorgen BHV oefeningen Het uitvoeren/begeleiden van trainingen op het gebied van bedrijfshulpverlening en het verzorgen van o.a. jaarlijkse ontruimingsoefeningen.BusinessProcess
Verzorgen expeditie Het verzenden van goederen.BusinessProcess
Verzorgen koffieautomaat/vending Het beschikbaar stellen (huren/aanschaffen) van automaten die voorzien in koffie of andere snacks die binnen de organisatie genuttigd kunnen worden.BusinessProcess
Verzorgen koffiedeli Het beschikbaar stellen van koffie op de werkplekBusinessProcess
Verzorgen maaltijden Het faciliteren van ontbijt/lunch en avondeten op aanvraag/budget.BusinessProcess
Verzorgen parkeerfaciliteiten Het laten aanleggen en beschikbaar stellen van parkeergelegenheden.BusinessProcess
Verzorgen post Het verzorgen van de interne en externe post.BusinessProcess
Verzorgen repografie Het maken van kopieën van documenten en afbeeldingenBusinessProcess
Verzorgen verhuizing Het verzorgen van intern transport (van bijvoorbeeld de kantoorinventaris, inboedel, kunstwerken een huidige pand naar een nieuwe pand)BusinessProcess
Vestigen en beheren zakelijk recht Het borgen van het recht (zoals eigendomsrecht, erfpacht, opstal) dat samenhangt met goederen (of andere zaak) die betrekkingen hebben op de organisatieBusinessProcess