gegeven

ArchiMate-element gegeven
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-dcddc53d-465e-4cd7b-fffb-4a621be93f2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : gegeven
Documentatie  : Een gegeven, ook wel data, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit.
Bron  : https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-5774848e-18d6-4146-8ee6-d249dbd75f40
Object ID  : dcddc53d-465e-4cd7b-fffb-4a621be93f2
Object ID_nl  : dcddc53d-465e-4cd7b-fffb-4a621be93f2
Original ID  : id-dcddc53d465e4cd7bfffb4a621be93f2
Semanticsearch  : gegeven
ArchiMate-views  : 
Relaties  :