Beheer

ArchiMate-element Beheer
Elementtype  : Grouping
Element-id  : WILMA/id-08550daa-ed27-43d39-7b30-7e66bbcc765
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : Beheer
Documentatie  : groepering van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op het onderhouden, bedienen, monitoren van de assets
Semanticsearch  : realisatie en beheer,beheer
Object ID  : 08550daa-ed27-43d39-7b30-7e66bbcc765
Object ID_nl  : 08550daa-ed27-43d39-7b30-7e66bbcc765
Original ID  : id-08550daaed2743d397b307e66bbcc765
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
groepering van bedrijfsobjecten die betrekking hebben op het onderhouden, bedienen, monitoren van de assets (Grouping) Beheer Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk (BusinessObject) ontwerp Beschrijving van een watersysteem, waterkering, weg of zuiveringstechnisch werk zoals feitelijk gerealiseerd. (wat is er daadwerkelijk gecreëerd) (BusinessObject) As-Built objectdocume- ntatie Beschrijving van de opgeleverde toestand (as-built) van een (verzameling) infrastructuurelement(en) in de vorm van tekeningen, handleidingen en specificaties en het ontwerp wat hiervoor gebruikt is. (BusinessObject) objectdocume- ntatie Actie die gericht is op het doen naleven van normen en voorschriften die door de daartoe bevoegde instantie zijn gesteld. (BusinessObject) handhavingsm- aatregel specifieke uitspraak of statistische schatting over het optreden van een toekomstige gebeurtenis (BusinessObject) prognose Het geheel van activiteiten van een organisatie. (BusinessObject) portfolio Geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk samenwerkingsverband gericht op het binnen bepaalde randvoorwaarden (bv. tijd, geld) bereiken van een vooraf gedefinieerd resultaat. (BusinessObject) project Een tijdelijk geheel van samenhangende projecten en activiteiten gericht op het bereiken van één of meer strategische doelstellingen. (BusinessObject) programma Een kwantitatieve vaststelling van de toestand van een grootheid, verkregen uit één waarneming, één opname of één monstername op één meetlocatie. (BusinessObject) meting Een onderzoek (inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie) met het doel om de momentane toestand van de infrastructuur vast te stellen. (BusinessObject) inspectie Registratie die de feitelijke toestand van waterstaatswerken weergeeft. (BusinessObject) beheerregister AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 18-09-2023 13:29:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 18-09-2023 13:29:30 CEST

</noinclude>