AP11. Functioneren informatievoorziening geborgd.

ArchiMate-modellen > WILMA > Principles > AP11. Functioneren informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. geborgd.
ArchiMate-element AP11. Functioneren informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. geborgd.
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-458f1b99-da88-4b4b-9bda-cf52759933a2
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : AP11. Functioneren informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. geborgd.
Documentatie  : Stelling:

Het dagelijks functioneren van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. is door het waterschap geborgd. In de dagelijkse operatie is het in stand houden van de kwaliteit van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. organisatorisch geborgd door het bewaken van de kwaliteit en het ondernemen van correctieve acties expliciet organisatorisch te beleggen.


Rationale: De informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. levert toegevoegde waarde in de uitvoering en ondersteuning van processen. Steeds meer processen zijn ervan afhankelijk dat de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. continu levert conform de gestelde eisen. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, kan er maar één organisatie verantwoordelijk zijn voor beschikbaarheid en kwaliteit van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie., zodat gebruikers er altijd iemand op kunnen aanspreken en er adequaat kan worden gehandeld.


Implicaties: 1. Bij de ontwikkeling van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. hoort ook het inrichten en bemensen van de beheerorganisatie. 2. Er vindt permanent toetsing plaats of alle operationele rollen rond de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. zijn ingevuld. 3. Nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen in gebruik worden genomen als de beheerorganisatie is ingericht. 4. Bij de ontwikkeling van de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. worden steeds de vereisten vanuit de beheerorganisatie meegenomen.


Voorbeelden:

Voor ieder component in de informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. worden de operationele rollen ingevuld. Denk hierbij aan rollen als:
  • applicatiebeheerder
  • systeembeheerder
  • IT procesmanager
  • service coördinator
  • gegevensanalist
  • functioneel beheerder
  • key user
  • eindgebruiker
  • gegevensbeheerder/data steward
Bron  : https://www.noraonline.nl/wiki/Beschikbaarheid
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Principe
Object ID  : 458f1b99-da88-4b4b-9bda-cf52759933a2
Object ID_nl  : 458f1b99-da88-4b4b-9bda-cf52759933a2
Original ID  : id-458f1b99-da88-4b4b-9bda-cf52759933a2
Semanticsearch  : ap11. functioneren informatievoorzieningDe informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie. geborgd.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Stelling: Het dagelijks functioneren van de informatievoorziening is door het waterschap geborgd. In de dagelijkse operatie is het in stand houden van de kwaliteit van de informatievoorziening organisatorisch geborgd door het bewaken van de kwaliteit en het ondernemen van correctieve acties expliciet organisatorisch te beleggen. Rationale: De informatievoorziening levert toegevoegde waarde in de uitvoering en ondersteuning van processen. Steeds meer processen zijn ervan afhankelijk dat de informatievoorziening continu levert conform de gestelde eisen. Om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, kan er maar één organisatie verantwoordelijk zijn voor beschikbaarheid en kwaliteit van de informatievoorziening, zodat gebruikers er altijd iemand op kunnen aanspreken en er adequaat kan worden gehandeld. Implicaties: 1. Bij de ontwikkeling van de informatievoorziening hoort ook het inrichten en bemensen van de beheerorganisatie. 2. Er vindt permanent toetsing plaats of alle operationele rollen rond de informatievoorziening zijn ingevuld. 3. Nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen in gebruik worden genomen als de beheerorganisatie is ingericht. 4. Bij de ontwikkeling van de informatievoorziening worden steeds de vereisten vanuit de beheerorganisatie meegenomen. Voorbeelden: Voor ieder component in de informatievoorziening worden de operationele rollen ingevuld. Denk hierbij aan rollen als: *applicatiebeheerder *systeembeheerder *IT procesmanager *service coördinator *gegevensanalist *functioneel beheerder *key user *eindgebruiker *gegevensbeheerder/data steward (Principle) AP11. Functioneren informatievoorzi- ening geborgd. Grouping Afgeleide principes CompositionRelationship Deze svg is op 14-06-2021 16:04:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-06-2021 16:04:03 CEST