medewerker

ArchiMate-element medewerker
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : WILMAWaterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie./id-62e5e20e-d8b6-49258-9571-cd76a621d7b
ArchiMate-model  : WILMA
Label  : medewerker
Documentatie  : Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met het waterschap.
Object ID  : 62e5e20e-d8b6-49258-9571-cd76a621d7b
Object ID_nl  : 62e5e20e-d8b6-49258-9571-cd76a621d7b
Original ID  : id-62e5e20ed8b6492589571cd76a621d7b
Semanticsearch  : medewerker
ArchiMate-views  : 
Relaties  :